Monday, August 23, 2010

နိ၀ရဏတရားငါးပါး

နီ၀ရဏတရားဆိုတာ မဂ္ဥာဏ္မရေအာင္ ဖုံးအုပ္တဲ့တရား၊ နိဗၺာန္ကို မရေအာင္ကန္႔ကြက္တဲ့ တရား၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုဆက္ေအာင္လုပ္တဲ့တရား၊ သစၥာေလးပါးကိုမသိေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့တရားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဘက္ေကာင္းကင္မွာ တိမ္သလႅာေတြဖုံးေနရင္ ၾကယ္ေတြလေတြကို ေကာင္းစြာ မျမင္ႏိုင္၊ အမွန္ကိုမသိႏိုင္သလို တရား႐ႈမွတ္တဲ့ေယာဂီဟာ တရားအားထုတ္ဆဲမွာ ဒီနိ၀ဏတရားေတြဖုံးေနမယ္ ဆိုရင္ သမၼာဒိ႒ိအျမင္မွန္မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္၀ိပႆနာအးထုတ္တဲ့သူအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္ အခ်က္ေတြကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ နီ၀ရဏတရား ၅-ပါးရွိပါတယ္။

၁။ ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏ(လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း)
    မိမိလိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုႀကံေတြးၿပီး မေနာမွာပုံေတြေဖၚမယ္။ (ဥပမာ- ေနာက္ႏွစ္မွာ အိမ္ေဆာက္မယ္။ ကား၀ယ္မယ္။ သားသမီးေတြေက်ာင္းထားမယ္။ ႏိုင္ငံျခားသြားမယ္) စသည္ျဖင့္ စီမံခ်က္ေတြခ်ၿပီး ႀကံစည္ေတြးေတာေနတာမွန္သမွ် ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏေတြသာျဖစ္ပါတယ္။
    အဲဒီကာမစၦႏၵနီ၀ရဏေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲဆိုေတာ့ ေရွ႕႐ႈႀကံစည္ျခင္းဆိုတဲ့ အဘိဇၩာဓာတ္ ေၾကာင့္ အနာဂါတ္ကာလေပၚလာတဲ့အတြက္ စီမံခ်က္ေတြျဖစ္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာမစၦႏၵကိုသတ္ခ်င္ရင္ အဘိစၩာဓာတ္ကိုသတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဘိဇၩာသတ္နည္းကေတာ့ ေရွ႕မွာ ေဖၚျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏ (အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မေက်နပ္ျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း)
    မိမိလိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္တာေတြျဖစ္မလာမွာစိုးတာျဖစ္ၿပီးသား ပိုင္ဆိုင္ၿပီးသား ပစၥည္းဥစၥာ သားသမီး၊ ဇနီးမယားေဆြမ်ဳိးေတြ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမွာစိုးရိမ္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ လက္ရွိမျဖစ္ေသးတဲ့အေျခအေန ကြားျခားမႈကိုၾကည့္ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာေတြမွန္သမွ်ဟာ ဗ်ာပါဒနိ၀ရဏျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ကား၀ယ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္-
    ျဖစ္ခ်င္တာက ကား၀ယ္ခ်င္တာ၊ လက္ရွိအေျခအေနက ကားမရွိတာဆိုတဲ့ကြာဟလို႔ မေက်နပ္တာ၊ ၀ယ္ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးမရမွာစိုးရိမ္တာ ၀ယ္ၿပီးသားကားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားမွာ စိုးရိမ္တာ၊ ဆုံး႐ႈံးသြားလို႔ ပူေလာင္တာ တစ္နည္းေျပာရရင္-
    မရွိလို႔လိုခ်င္ေနတဲ့အတြက္ ပူေလာင္တာ
    လိုခ်င္တာမရမွာစိုးတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္တာ
    ရၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမွာစိုးတဲ့အတြက္ ပူေလာင္တာ ဒီသေဘာေတြပါပဲ။ ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏကို သတ္ခ်င္ရင္လည္း အဘိဇၩာဓာတ္ကိုပဲ သတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ထိနမိဒၶနီ၀ရဏ (ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း၊ မိမိစိတ္ေစတသိက္ေတြကို မႏိုင္ပဲ ငိုက္သြားျခင္း)
    ဒီ ထိနမိဒၶတရားကေတာ့ ရဟႏၲာက်မွ ပယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိထားပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီထိနမိဒၶတရားေတြကို အတင္းတိုက္လို႔မရပါဘူး။ ႀကိဳတင္ၿပီးကာကြယ္ထားဖို႔သာ လိုပါတယ္။ အိပ္ေရးကို၀ေအာင္အိပ္ထားမယ္၊ တရားအားမထုတ္မီ မ်က္ႏွာသစ္မယ္၊ ေရခ်ဳိးထားမယ္ ဆိုရလို႔ရွိရင္ ထိနမိဒၶလာစရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ အားထုတ္ဆဲ ထိနမိဒၶ၀င္လာရင္လည္း အားထုတ္တာ ေခတၱနားၿပီး လမ္းေလွ်ာက္မ်က္ႏွာသစ္၊ ေရခ်ဳိးခ်င္ရင္ခ်ဳိး၊ ၿပီးမွျပန္အားထုတ္ပါလို႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားထားပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လို႔မွ မရရင္ေတာ့ အိပ္လိုက္ပါေတာ့တဲ့။ အိပ္ေရး၀မွျပန္အားထုတ္ ပါတဲ့။ ဒါဆိုရင္ ထိနမိဒၶမလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

၄။ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥနိ၀ရဏ(စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ စိတ္မၿငိမ္ျခင္း၊ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ျခင္း)
    ဥဒၶစၥ = စိတ္ပ်ံ႕လြင္ျခင္း။ ကုကၠဳစၥ = ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ျခင္း။
    တရားအားထုတ္တဲ့အခါ အ႐ႈခံအာ႐ုံအေပၚ သတိလြတ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္တည္ၾကည္မႈ (သမာဓိ) မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ စိတ္ေတြက သားအေၾကာင္း၊ သမီးအေၾကာင္း စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ ေဘာ့လုံးပြဲအေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းစသည့္ အာ႐ုံေတြဘက္ကို ပ်ံ႕လြင့္သြားတတ္ ပါတယ္။ အဲဒီသေဘာကို ဥဒၶစၥလို႔ေခၚပါတယ္။ စိတ္ေတြပ်ံ႕လြင့္ၿပီးရင္လည္း ဒီအတိုင္းမေနဘူး။ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ကာမစၦႏၵနိ၀ရဏေတြ မျဖစ္မွာစိုးတဲ့၊ ျဖစ္ၿပီးပ်က္မွာစိုးတဲ့ ဗ်ာပါဒနိ၀ရဏေတြ ပါ၀င္လာ ျပန္ပါတယ္။
အဲဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ သတိထားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္က ပညာနဲ႔႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက သတိထား၊ ၀ိရိယစိုက္၊ ပညာနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ လို႔ဆုံးမထား ပါတယ္။
    ကုကၠဳစၥဆိုတာကေတာ့ ဥဒၶစၥျဖစ္ၿပီးစိတ္ေတြပ်ံ႕လြင့္တာကို သိလိုက္တဲ့အခါ ပညာနဲ႔ဆက္လက္ မ႐ႈမွတ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ စိတ္ေတြပ်ံ႕လြင့္ရေလျခင္း၊ ငါညံ့လိုက္တာ၊ ဒီလိုမပ်ံ႕လြင့္ေအာင္ မ႐ႈမွတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ စသည္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကို ယူႀကဳံးမရ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူေဆြးေနတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က ႐ႈမွတ္ရမယ့္အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးသြားတာကို ေနာင္တရေနတာရယ္၊ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈျဖစ္တာကို ျပန္ေတြးၿပီး မေက်မနပ္နဲ႔ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူေဆြးတာ စသည္တို႔ကို ကုကၠဳစၥ တရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဂ္Óဏ္ဖိုလ္Óဏ္ကို ပိတ္ပင္ထားဆီးတဲ့ နိ၀ရဏတရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
    ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားအားထုတ္သူေယာဂီဟာ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တဲ့အေပၚမွာလည္း အ႐ႈခံေပၚတယ္ လို႔သိၿပီး ႐ႈမွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္အေၾကာင္း၊ စီးပြားအေၾကာင္း၊ အလုပ္အေၾကာင္း၊ သားသမီးအေၾကာင္းေတြ ေတြးရင္လည္း ကာလမျခား မေနာမွာပုံသ႑ာန္အမူအရာေတြေပၚေနမွာပါဘဲ။ အဲဒါအ႐ႈခံခႏၶာငါးပါးပဲ။ ၊ မိုးကုတ္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးက ဆုံးမထားတာရွိပါတယ္။ ]] ခင္ဗ်ားတို႔က ညဘက္ အေမကဟင္းလာေပးတာကို သရဲမွတ္လို႔ ထြက္ေျပးဆိုတာ ျဖစ္ေနၿပီ}} တဲ့။ ဟင္းလာေပးတယ္ဆိုတာ အ႐ႈခံလာတာကိုေျပာတာပါ။ အဲဒါကို ရမယ့္ကိစၥ မ႐ႈပဲနဲ႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးတယ္ထင္ၿပီး ေၾကာက္ေနတာ သရဲမွတ္လို႔ထြက္ေျပး တာနဲ႔တူတယ္လို႔ ေျပာတဲ့သေဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
    ဒါေၾကာင့္ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္လို႕ေပၚလာတဲ့အာ႐ုံေတြကိုလည္း အ႐ႈခံခႏၶာငါးပါးလို႔သိၿပီး ႐ႈမွတ္ေပးလိုက္ရင္ ဥဒၶစၥနဲ႔ ကုကၠဳစၥတရားေတြ ဘယ္လိုပဲ ေပၚလာေပၚလာ အ႐ႈခံအျဖစ္႐ႈမွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ၀ိစိကိစၦာနိ၀ါရဏ (ယုံမွားသံသယျဖစ္ျခင္း)
    ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို မယုံၾကည္တာ ၀ိစိကိစၦာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားကိုယုံၾကည္ရမွာျဖစ္သလို ဘုရားေဟာတဲ့တရားေတာ္ေတြကိုလည္း ယုံၾကည္ရပါမယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႕သားေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကိုလည္း ယုံၾကည္၊ မိမိကိုတရားျပ တရားသင္ေပးတဲ့ ဆရာသမားအေပၚကိုလည္းယုံၾကည္ၿပီး ဆရာေျပာတဲ့အတိုင္း ေစာဒကမတက္ေတာ့ပဲ ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား ဖို႔လိုပါတယ္။  ဒီတရားေတြကဘုရားေဟာတာေကာ ဟုတ္ရဲ႕လား ဒီတရား႐ႈမွတ္နည္းအတိုင္း ႐ႈမွတ္လို႔ေကာ မဂ္ဉာဏ္ဖိုလ္ဉာဏ္ရပါ့မလား။ သင္ေပးတဲ့ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြ ေဟာတဲ့သင္ျပတဲ့ နည္းေတြကေရာ ဘုရားေဟာတာေတြဟုတ္ပါ့မလား၊ စသည္ျဖင့္ ယုံမွားသံသယရွိေနရင္ ၀ိစိကိစၦာနိ၀ါရဏ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တရားမရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္  ဘုရား တရား သံဃာနဲ႔ ဆရာသမားအေပၚမွာလည္း တကယ့္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယုံၾကည္မယ္ဆိုရင္ ၀ိစိကိစၦာနိ၀ါရဏ တရားမရွိေတာ့ပါဘူး။

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home