Tuesday, October 6, 2009

ဟိုတုံးက ကၽြန္ေတာ့ဘ၀ (၅)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွ ဆူဆူညံညံအသံမ်ား ၾကားသျဖင့္ ငွက္ေပ်ာေတာမွ အဖြဲ႕မွ အူသံေပးပါ သည္။ (ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ နာမည္တပ္မေခၚၾကပါ။ အူသံေပး၍သာ အခ်ိတ္အဆက္လုပ္ၾကသည္။ နာမည္ေခၚလွ်င္ မလိုသည့္ေတာမွ သင္းေခြခ်ပ္က နာမည္မွတ္ထားပီး လူေယာင္ေဆာင္ေခၚတတ္သည္၊ ထိုသို႔ေခၚသည္ကို ထူးမိလွ်င္ေသတတ္သည္ဟု အယူရွိသည္။) အူသံၾကားေသာအခါ ျမင့္ေဌးသည္ နားရြက္ကား ကာႏွာေမာင္းေထာင္၍ အနံ႔စစ္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အူသံမွာ ျမင့္ေဌးႏွင့္ ေပေလးငါးဆယ္ အကြာမွ ျဖစ္၍ အျမန္ျပန္အူကာ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ေအာ္ၾကရပါသည္။ အကယ္၍ ျမင့္ေဌးသာ လိုက္တိုက္ပါက သူတို႔အဖြဲ႕မလြယ္ေခ်။ ကပ္စရာ ခံစရာ သစ္ပင္ႀကီး ႀကီးမားမားမရွိေခ်။ ထို႕ေၾကာင့္ေအာ္ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္ အာရုံေျပာင္းေစရန္ ကမ္းပါးအစပ္သို႔ သြားကာ စၾကျပန္သည္။ ထိုအႀကိမ္တြင္ ျမင့္ေဌးပါမက သူ႕တြဲဆင္မ ေသာင္းစိန္ခိုင္ပါ ႏွစ္ေကာင္သား လိုက္တိုက္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကမ္းပါးကို ရုတ္တရက္မတက္ႏိုင္သည္ကိုသိထားေသာေၾကာင့္ အေ၀းႀကီး မေျပးၾကေတာ့ပဲ ေနာက္ အနည္းငယ္သာဆုတ္ကာ သူတို႔ဆုတ္လွ်င္ သြားစလိုက္ တိုက္လာလွ်င္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ လုပ္ၿပီးေသာအခါ ျမင့္ေဌးတို႔ မလိုက္ေတာ့ေခ်။ သူတို႔လိုက္၍ မရမွန္း သိသြားပုံေပၚပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေခ်ာင္းဖက္သို႔သာ တလွမ္းျခင္းထြက္သြားေတာ့သည္။ ငွက္ေပ်ာေတာမွ အဖြဲ႕လည္း ေတာင္ေပၚသို႔ ပန္းတက္လာကာ ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ ႏွစ္ဖြဲ႕ျပန္ဆုံမိလွ်င္ ဒီအတိုင္းဖမ္း၍မရႏိုင္သည္ကို ေျပာဆိုကာ စခန္းျပန္ကာ လူႀကီးမ်ားထံ အစီရင္ခံတင္ျပၾကရန္သာဆုံးျဖတ္ၿပီး စခန္းျပန္ခဲ့ၾကသည္။ အေတာ္ေလးေမွာင္မွ စခန္းေရာက္ေတာ့သည္။ စခန္းမွ လူမ်ားကား တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ႏွင့္ ေရာက္သြားေတာ့မွ စိတ္ေအးသြားၾကကာ အေျခအေနေမးျမန္းၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ကိုရာေဘာ္ႏွင့္ ကိုထြန္းလင္းတို႔က ဆင္အုပ္ႀကီးတို႕ထံသြားကာ အေျခအေနကို တင္ျပပါသည္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ ဆင္ခ်င္းထိုးကာ ဖမ္းရန္ ဆင္ဆရာ၀န္ႀကီးက ေျပာပါသည္။ ကိုရာေဘာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီမွ လိုက္လာေသာ ဆင္မ်ားမွာ ယၡဳ ျမင့္ေဌးကို မည္သို႔မွ် မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ပါလာေသာဆင္မ်ားမွာ အလုပ္ပင္ပန္းသျဖင့္ ၀၀ၿဖိဳးၿဖိဳး မရွိ၊ ျမင့္ေဌးမွာမူကား အလုပ္က လည္းသိပ္မပင္ပန္း၊ အစာကလည္းေပါေသာေၾကာင့္ အလြန္၀ၿဖိဳးကာ အားအင္ေတာင့္တင္း လွပါသည္။ ျမင္ကာစက ကၽြန္ေတာ္တို႔ပင္ မမွတ္မိေၾကာင္း တကယ္တန္းယွဥ္လွ်င္ မရႏိုင္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းေထာက္ခံေျပာၾကပါသည္။ ျမင့္ေဌးအား ျမင့္ေက်ာ္တစ္ေကာင္ သာယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွစ္ေကာင္ သုံးေကာင္၀ိုင္းတိုက္လွ်င္လည္း ဆင္နာမည္စိုးရေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္းေရာေရာေထြးေထြးရွိမည္ျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမင့္ကၽြန္းမယ္ႏွင့္ တြဲကာ ဖမ္းမည့္ကိစၥမွာလည္း ယၡဳ တြဲဆင္မ ေသာင္းစိန္ခိုင္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအစီအစဥ္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အတန္ၾကာမွ ကိုရာေဘာ္က ေတာေကာင္မ်ား သုတ္ကိုင္းေထာင္ကာ ဖမ္းသလို ဖမ္းလွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ဆင္အုပ္ႀကီးက မင္းေျပာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဆင္ကိုခိုင္မယ့္ႀကိဳး ငါစဥ္းစားမရဘူးဟု ရယ္ေသြးေျပာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အႀကံမေပးတတ္ေအာင္ျဖစ္သြားသည္။ ထိုစဥ္ ဆင္ဆရာ၀န္ႀကီးတို႔ အဖြဲ႕ အားလိုက္ပို႔ေသာ ရုံးကားေမာင္းသူ ကိုအာ၀ါးမွ ဆင္ခိုင္ေသာ သံႀကိဳးရွိေၾကာင္း နတ္ေရကန္ လမ္းေဖာက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀ိုင္းတြင္ ရွိသည္ကို ျမင္ဖူးေၾကာင္း စတီးလ္ႀကိဳးျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးကဲ့သို႔ ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ အလြန္ခိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳးတံတားေဆာက္ရာတြင္ သုံးေၾကာင္း ၀င္ေျပာပါသည္။ ထိုအခါမွ အားလုံး မ်က္ႏွာ၀င္းလက္သြားကာ မနက္ျဖန္ ထိုစတီးလ္ႀကိဳးအား သြားငွားၾကရန္ႏွင့္ တဖြဲ႕ကို ျမင့္ေဌး အေျခအေနသြားေရာက္ၾကည့္ရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဆင္ၾကည့္လည္းမပါ သံႀကိဳးငွားလည္းမလိုက္ျဖစ္ပဲ စခန္းတြင္ အနားယူၾကပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔အတြက္ အားေမြးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ေခါင္းႀကီးဦးဖိုးလႈိင္က မနက္ျဖန္ သြားလွ်င္ စတီးႀကိဳးႏွင့္ မုန္ထူးမုန္ႀကိဳးမ်ား သယ္ရန္ မည္သည့္ဆင္ေခၚသြား၇န္ အႀကံေတာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဆီမွ လိုက္လာေသာဆင္မ်ားမွာ အားခ်င္းမယွဥ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆင္ေခါင္းႀကီးတို႔၀ိုင္းမွ ေခါင္ဆင္ ျမင့္ေက်ာ္ကိုသာလွ်င္ ေခၚသြားသင့္ေၾကာင္းေျပာျပၾက၏။ ဆင္ေခါင္းႀကီးလည္း သေဘာတူကာ ဦးစီးကိုေက်ာ္၀င္းအား ျမင့္ေက်ာ္အား ညေနေစာင္းေလာက္ စခန္းနားတြင္ သြားေရာက္ေကာက္ ထားရန္ႏွင့္ လွံကိုင္ပဲခ်ိတ္တစ္ေယာက္ေခၚသြားရန္ညႊန္ၾကားပါသည္။ ညေနေစာင္းလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ခြဲသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပီျဖစ္၍ ျမင္ဖူးခ်င္ ေသာေၾကာင့္ ကိုေက်ာ္၀င္းအား တျခားလွံကိုင္မေခၚေစေတာ့ပဲလွံတစ္ေခ်ာင္းဆြဲ ဓါးေျမွာင္ ခါးထိုးကာ ကိုေက်ာ္၀င္းႏွင့္လိုက္သြားပါသည္။ ျမင့္ေက်ာ္အားေတြ႕လွ်င္ ကိုေက်ာ္၀င္းအား ပုန္းေနရန္ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ့အသံ ေပးကာဦးစြာ ေခၚၾကည့္ပါသည္။ မုံအိုးမ်ား မို႕ေဖါင္းကာ မုန္ရည္မ်ား စီးေနသည္မွာ လက္ ႏွစ္သစ္သုံးသစ္ခန္႔ပင္ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမင့္ေက်ာ္၏ မုန္စီးေၾကာင္းမွာ မုန္အာေသာက္ အမ်ဳိးအစားမဟုတ္ပဲ ေဘးလြဲပါသည္။ ထိုဆင္မ်ဳိးမ်ားမွာ မုန္ယိုေသာ္လည္း မဆိုးၾကပါ။ ျမင့္ေဌး မွာမူ မုန္စီးေၾကာင္းမွာ မုန္အာေသာက္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ မုန္အာေသာက္ဆိုသည္မွာ မုန္ေပါက္မွစီးၾကေသာ မုန္ရည္မ်ား ခံတြင္းသို႔စီးျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ထိုမုန္ရည္ကို ေသာက္ရ ေသာဆင္သည္ အလြန္ဆိုးသြမ္းပါသည္။ ယၡဳလည္း ကၽြန္ေတာ့ကိုျမင္ေသာ ျမင့္ေက်ာ္သည္ မုန္က်ေနေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် ၇န္လိုဟန္မျပပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လွံကို အသင့္ကိုင္ကာ တေျဖးေျဖးတိုးသြားပါသည္။ အနားေရာက္၍ နားရြက္ဆြဲကာ မက္(၀ပ္)ခိုင္းလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ၀ပ္ေပးပဲ ခ်ာကနဲ႔လွည့္ကာ ဖင္ေပးေနပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္၀င္ေသာ္လည္း အ၀င္မခံပဲ ဖင္သာလွည့္လွည့္ေနပါေတာ့သည္။ ထိုအခါမွ ကိုေက်ာ္၀င္း လည္း အသံျပဳကာ ပုန္းေနရာမွထြက္လာပါေတာ့သည္။ ထိုအခါမွ ျမင့္ေက်ာ္သည္း ခ်ီး(ေခ်း) ေသးခ်ကာ ၀မ္းယုတ္သံ(သခင္အားအသိမွတ္ျပဳေသာအသံ) ေပးကာ ၀ပ္ေပးပါေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေခါင္းေပၚတက္ကာ ေမာင္းျပန္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ျမင့္ေက်ာ္ငယ္ငယ္ ဒုတိတယဆင္ဘ၀က ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္တစ္၀ိုင္းတည္းေနခဲ့ဖူးကာ အလြန္ခိုင္းေကာင္းပါသည္။ သူ႕အား အလုပ္သင္ေပးေသာ ဦးစီးကိုထြန္းႀကိဳင္မွာ ေတာင္ကိုင္အလြန္ရဲပါသည္။ တက္သစ္စအလုပ္ဆင္ႏွင့္ ေသြးေကာင္းေသာဦးစီးတို႔တြဲမိၾကေသာအခါ ျမင့္ေက်ာ္အား အသက္အစိတ္ျပည့္လွ်င္ ပထမတန္းဆင္စာရင္းသြင္းလိုက္ၾကေတာ့သည္။ သူ႕ဦးစီးလည္း ရာထူးတိုးကာ လက္ေထာက္ဆင္ေခါင္းျဖစ္သြားသည္။ ထိုကတည္းက ျမင့္ေက်ာ္ကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။ ယၡဳမူ ျမင့္ေက်ာ္မွာ အလြန္၀ကာ လည္ဂုတ္မွာျပည့္၀ ေနေသာေၾကာင့္ ဒူမနည္းခြကာ ေမာင္းလာခဲ့သည္။ စခန္းနားေရာက္ေသာ္ ထူးခတ္ကာ သံႀကိဳးတပ္ပီး လြတ္ေပးလိုက္သည္။
ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ငွာလာေသာ စတီးႀကိဳးႏွင့္ မုန္ထူးမုန္ႀကိဳးမ်ားကို ျမင့္ေက်ာ္အား ကုန္းျပင္ၿပီး တင္ကာ ျမင့္ေဌးရွိေသာ ပနီဆုံရြာဘက္ဆီသို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကသည္။ စခန္းႏွင့္ ပနီဆုံရြာသည္။ ၁၂မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၁၃မိုင္ခန္႔ရွိမည္ထင္ပါသည္။ ကိုးနာရီဆယ္နာရီခန္႔တြင္ ပနီဆုံရြာနားသို႔ေရာက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမင့္ေက်ာ္၏အနံ႔ရမည္စိုးေသာေၾကာင့္ သုတ္ကိုင္းေထာင္၍ အကြက္အကြင္းေကာင္းေသာေနရာတြင္ သံႀကိဳးမ်ားခ်ကာ ျပန္လႊတ္ လိုက္ပါသည္။ စီးဆင္ေခါင္းကိုရာေဘာ္မွာ မုဆိုးအလုပ္လည္း အလြန္ကၽြမ္းသည္။ ထို႔ေနာက္ သူအား တစ္ဖြဲ႕ကူကာ တဖြဲ႕မွာ ျမင့္ေဌးတို႔ရွိရာကို စုံစမ္းရန္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကိုရာေဘာ္ခုိင္းရာ ကူလုပ္ေပးၾကပါသည္။ ဦးစြာ နွစ္ေပ ေလးေပခန္႔ က်င္း တစ္က်င္းအား သုံးေပခန္႔အနက္ရေအာင္ ေခ်ာင္းစပ္၌တူးၾကပါသည္။ ထိုေနာက္စတီးႀကိဳးကို မုံသံႀကိဳမ်ားႏွင့္ ခိုင္ခံေအာင္ခ်ည္ကာ ထိုက်င္းႏွင့္ ငါးေပခန္႔အကြာခ်ဳံထဲတြင္ဖြက္ထား လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၅ေပ ခန္႔၀ါးသုံးေခ်ာင္းခုတ္ကာ က်င္းႏွင့္ ေလးေပခန္႔တြင္ စိုက္ပါသည္။ ထိုေနာက္အဖ်ားတြင္ စတီးလ္ႀကိဳးခ်ည္ကာ က်င္း၀နားတြင္ ေလ်ာကြင္းျပဳလုပ္ကာ သစ္သားခလုပ္(ကလန္႔) နွင့္ထိန္းကာ ထိုကလန္႔ေပၚတြင္ သစ္ခက္မ်ား အမိႈက္မ်ားဖုံးကာ က်င္းကိုျပန္အုပ္ထားလိုက္ၾကသည္။ က်င္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္ေပလုံးပတ္ေက်ာ္ေက်ာ္ရွိေသာ သစ္တုံးတစ္တုံးရွာက ခ်ထားၾကပါသည္။ သို႔မွာသာ တုံးကို ေက်ာ္နင္းလိုက္လွ်င္ က်င္း၀ရွိကလန္႔ကို နင္းမိကာ စတီးလ္ႀကိဳး ကြင္းေလ်ာက နင္းေသာ လက္ကိုေလ်ာတိုက္ဖမ္းမိမည္ျဖစ္သည္။ အားလုံျပင္ဆင္ၿပီးေသာအခါ ေခ်ာင္းေအာက္ ေ၀းေ၀းသို႔သြားကာ ထမင္းထုတ္ျဖည္ကာ ေန႔လည္စာစားၾကပါသည္။ နီးနီးဆိုလွ်င္ အနံရသြား မွာစိုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ေဌးကို ေလ်ာ့မတြက္ရဲၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ဆင္ေခါင္းႀကီးဦးဖိုးလႈိင္ဦးေဆာင္ကာ ေဆးလိပ္ ကြမ္းယာႏွင့္ ဥဒိႏၷနတ္အား တင္ေျမွာက္ၾက ပါသည္။ အားလုံးၿပီးေသာအခါ ဆင္ေခါင္းႀကီးမွ ျမင့္ေဌးအား မွ်ားေခၚ၇န္ တြဲဆင္မပါလာ ပါက ေလာက္ေလးျဖင့္ ၀ိုင္းပစ္ကာ ခြဲၾကရန္ ပစ္ရာတြင္ မ်က္စိကိုမမွန္ေစရန္ မွာၾကားပါသည္။ ျမင့္ေဌးကိုမူ စိတ္ဆိုးေစရန္ စၿပီးေခၚလာရန္ အတင္းလိုက္မွ ထြက္ေျပးရန္ သုတ္ကိုင္းေထာင္ေသာေနရာေရာက္ပါက မွ်ားလာေသာသူမ်ား လုံျခံဳရာမ်က္ကြယ္သို႔ ပုန္း ေအာင္ေျပးၾကရန္၊ သုတ္ကိုင္းတစ္ဖက္ကမ္းမွ ေစာင့္ေနေသာသူမ်ားကသာ ေခ်ာင္းတစ္ဖက္မွ ဆက္လက္လိုက္လာေစရန္ ျမႈဆြယ္စၾကရန္ ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သုတ္ကိုင္းေထာင္ေသာလမ္းအတိုင္းေျပးလာပါက မေတာ္တဆ သုတ္ကိုင္းအား နင္းမိကာ ဆင္မမိခင္ လူမိသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပသည္။ အားလုံး နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပီးေသာအခါ အဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႕ခြဲပါသည္။ တစ္ဖြဲ႕က ျမင့္ေဌးႏွင့္ေသာင္းစိန္ခိုင္ကိုခြဲရန္ တစ္ဖြဲက ၀ါးလက္ခုပ္ ဒန္အိုးမ်ား စေလာင္းမ်ားေဆာင္ထားကာ ေနာက္မွ လိုအပ္ပါက ေတာေျခာက္ရန္၊ တစ္ဖြဲ႕က သုတ္ကိုင္းတစ္ဖက္ကမ္းမွ သုတ္ကိုင္းအား ေစာင့္ရန္ႏွင့္ ျမင့္ေဌးလာပါက ျမဴွဆြယ္စရန္၊ တစ္ဖြဲ႕ကမူ ျမင့္ေဌးအား စကာ သုတ္ကိုင္းဆီသို႔ေခၚလာ၇န္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ျမဴဆြယ္အဖြဲ႕တြင္မူ အေျပးသန္ေသာ၊ သတၱိရွိလူငယ္လူရြယ္မ်ားသာ ေရြးဖြဲ႕လိုက္သည္။ ထိုအဖြဲ႕မွာ စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ရမည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိုအဖြဲ႕တြင္ပါသြားသည္။ သတၱိရွိတာထက္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ကိုယုံေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ :D
ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔လည္း ျမင့္ေဌးတို႔စုံတြဲရွိရာ ေခ်ာင္းေအာက္သို႔ ထြက္ခြာလာၾကသည္။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ ေလွ်ာက္လာေသာအခါ ခေလာက္သံ ၾကားရေတာ့သည္။ အေျပးသန္ေသာ ကိုေအာင္၀င္းႏွင့္ တင္ေမာင္၀င္းတို႔က ေရွ႕မွ သြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၊ ေဇာ္မင္းသန္းႏွင့္ ေသာင္းစိန္ခိုင္ဦးစီး ေရႊသြားတို႔က ေနာက္မွ လုိက္ၾကသည္။ ကိုထြန္းလင္းႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕က ေတာင္ခါးပန္းမွ ပန္းတက္ကာ ျမင့္ေဌးတို႔ေနာက္ေၾကာသို႔ သြားၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေနာက္မွာ ဆူညံေအာင္ အသံမ်ုိးစုံျပဳကာ ေတာေျခာက္ၾကေတာ့သည္။ ဆင္ႏွစ္ေကာင္ရုတ္တရက္လန္႔သြားၿပီး လယ္ကြင္းဘက္ထြက္လာၾကေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ စ စရာပင္မလိုပဲ အတင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေနာက္က်ေျခေထာက္သစၥာေဖာက္သတ္ မွတ္ကာ တအားေျပးၾကပါေတာ့တယ္။ ေပတရာေလာက္ေက်ာ္ေလာက္ေ၀းေသာအခါ လိုက္လာေသာ ဆင္နွစ္ေကာင္ ေႏွးသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေျပးတဲ့အရွိန္ကိုေလ်ာ့ ခ်ၿပီး ေစာင့္ရျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ ေျခကားယား လက္ကားယားႏွင့္ အကၤ်ီ ပုဆိုးခၽြတ္ၿပီး ေ၀့ယမ္းကာ စၾကျပန္ပါတယ္။ ျမင့္ေဌးလည္း လုိက္လာျပန္ပါတယ္။ ဆင္မကေတာ့ ေနာက္ ေပေလးဆယ္ေလာက္က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေဘးေခ်ာင္းရိုးအတိုင္းလိုက္လာတဲ့ အဖြဲ႕က ဆင္မေသာင္းစိန္ခိုင္ကို ေလးခြ ေက်ာက္ခဲတို႔ျဖင့္ ထုကာ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္လွည့္ေမာင္းထုတ္ပါတယ္။ ျမင့္ေဌးကေတာ့ ေရွ႕ကိုသာ မဲၿပီးလိုက္လာပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔
သုတ္ကိုင္းေထာင္ထားတဲ့ ေနရာနဲ႔ ေပသုံးေလးရာအကြာသို႔ေရာက္လာပါပီ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဇာ္မင္းသန္းလည္းေမာတာေၾကာင့္ လယ္ကြင္းထဲမွ နံေဘး ဂ်င္းရဲပင္ေတာ့ထဲ ေျပးကာပုန္းေအာင္ၿပီး ေခ်ာင္းကူးၿပီးတဖက္ေတာင္ကမ္းပါးမွာ အေမာေျဖၾကပါတယ္။ ကိုေအာင္၀င္းနဲ႔ တင္ေမာင္၀င္းသာက်န္ပါေတာ့တယ္။ ျမင့္ေဌးလည္း ေမာလာပုံရပါတယ္။ စိတ္လည္း အလြန္တိုေနပုံရပါတယ္။ သုတ္ကိုင္းနား ေပငါးဆယ္ေလာက္ေရာက္ေသာအခါ  အကၤ်ီစြပ္က်ယ္ အနီေရာင္၀တ္ထားေသာ တင္ေမာင္၀င္းကို ဖိလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ကမ္းပါးေပၚကၾကည့္ရေသာေၾကာင့္ ျမင္ကြင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေနရပါတယ္။ ကိုေအာင္၀င္းကေတာ့ ဂ်င္းရဲေတာ့ထဲပုန္းခ်ိန္ရသြားၿပီး ေခ်ာင္းကမး္ပါမွာ ကပ္ေနပါတယ္။  တင္ေမာင္၀င္းမွာ ထိုအခ်ိန္က်မွ လမ္းေဘးဖဲ့ဆင္းကာပုန္းခ်ိန္မရေတာ့ေခ်။ သုတ္ကိုင္းရွိရာ သို႔သာ တအားေျပးရပါေတာ့တယ္။ ဆင္ကလည္းသူ႕ေနာက္ ဆယ္ေပ မကြာ့ တကြာကေန လိုက္ေနတာေၾကာင့္ ေျပးအားကိုေလ်ာ့လို႔မရပါဘူး သုတ္ကိုင္းနားအေရာက္ စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ေစာင့္ေနတဲ့အဖြဲ႕က ခုန္ေက်ာ္ ခုန္ေက်ာ္ဟု ၀ိုင္းေအာ္ၾကပါသည္။ တင္ေမာင္၀င္းကေတာ့ သတိလစ္ပုံမရပါ။ သုတ္ကိုင္းနားေရာက္ေသာ္ သစ္တုံးကိုနင္းၿပီး လႊားကနဲ႔ခုန္ကာ ေက်ာ္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေရေခ်ာင္းမွာ ဒူးဆစ္ခန္႔နစ္သျဖင့္ အျမန္မေျပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ အားလုံးကစိုးရိမ္တႀကီး၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ျမင့္ေဌးလည္း အပိုင္မိၿပီဟုတြက္ကာ အတင္းလိုက္လာပါေတာ့သည္။ သစ္တုံးကို ညာလက္ျဖင့္ေက်ာ္ကာ က်င္း၀တည့္တည့္သို႔ နင္းခ်လိုက္ပါေတာ့သည္။ ၀ုန္းကနဲမည္ကာ၀ါးသုံးေခ်ာင္းကန္ထား ေသာသုတ္ကိုင္းတည္း သူ႕ညာလက္ကို တင္းကနဲေနေအာင္ စတီးလ္ႀကိဳးက ဆြဲလိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမင့္ေဌးသည္ တန္းမလိုက္ပဲ က်င္းထဲတြင္ ျငိမ္ေနကာ စတီးလ္ႀကိဳးအား ႏွာေမာငး္ျဖင့္စမ္းေနပါသည္။  ေစာင့္ေနေသာအဖြဲ႕လည္း မိေနေသာ ညာလက္ျပန္ရုတ္သြားလွ်င္ စတီးႀကိဳးကြင္းေလ်ာက ေျပသြားကာလြတ္သြားမည္စိုးေသာ ေၾကာင့္ ပုန္းေနရာမွ ထြက္လာကာ စၾကပါသည္။ ျမင့္ေဌးကာ လုံး၀လိုက္မလာပဲ စတီးလ္ႀကိဳး ကိုသာလိုက္စမ္းကာ သုတ္ကိုင္းအဖ်ား ၀ါးသုံးေခ်ာင္းကို စမ္းေတြ႕သည္ႏွင့္ ႏွာေမာင္ျဖင့္ဆြဲယူကာ ေျဖာင္းနဲ႔ ခ်ဳိးပစ္လိုက္ပါေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညာလက္ကို က်င္းမွ ထုတ္ကာ ရုတ္တရက္ထလိုက္ပါေတာ့သည္။ ဆင္ မလိုက္၍ ေခ်ာင္းလည္အထိသြားကာ စၾကေသာ သူမ်ား ၀ရုန္းသုန္းကာျဖင့္ ေျပးၾက၇ပါေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ေခ်ာင္းကူးလာၿပီး လယ္ကြင္းျပင္ေရာက္လွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေသာအခါမွ မိထားေသာစတီးလ္ႀကိဳးမွာ မျပဳတ္ပဲ တန္းလန္းရွိေနသည္ကိုျမင္ၾကရမွ စိတ္ေအးသြားၾကသည္။ စတီးလ္ႀကိဳးမွာ ေပးငါဆယ္ေက်ာ္ရွည္ၿပီး ေနာက္မွ မုန္ႀကိဳး ေပငါးဆယ္ဆက္ထားသည္။ (မုံႀကိဳးဆိုသည္မွာ ပိုမိုတုတ္ခိုင္ေသာသံႀကိဳး အႀကီးစားျဖစ္ၿပီး သာမန္ထူးႀကိဳးထက္ ေလးကာ ပိုမိုရွည္သည္။ သာမာန္ထူးႀကိဳးမွာ ေပသုံးဆယ္သာရွည္သည္။ မုန္ႀကိဳးမွာ ေပးငါးဆယ္ရွည္ပါသည္။) မိကာစတြင္ မုန္ႀကိဳးႏွင့္စတီးလ္ႀကိဳးကို သာသာေလးသယ္ကာ လုိက္ႏိုင္ေသာ္လည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ တဖြဲ႕ေမာလွ်င္ တဖြဲ႕က စကာ ေမာေအာင္လုပ္ၾကသည္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္ မက်ီးကိုင္းရြာနားသို႔ပင္ ေရာက္လာေတာ့သည္။ ရြာမွ လူမ်ားလည္း ကုန္းျမင့္ကမ္းပါးမွလည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ေပၚမွလည္းေကာင္း တက္ၾကည့္ၾကသည္။ ၾကာလာေသာ္စတီးလ္ႀကိဳးက လက္ကို တေျဖးေျဖးစစ္လာသျဖင့္ နာလာဟန္တူပါသည္။ လုိက္ရာတြင္ သံႀကိဳးကို ႏွာေမာင္းျဖင့္မကာ လိုက္ေနေတာ့သည္။ ထိုသို႔လုိက္ေနရင္းျဖင့္ စခန္းဘက္သို႔ မွ်ားေခၚလာၾကသည္။ နဘဲေတာနားအေရာက္တြင္ ျမင့္ေဌးသည္ ေမာလာဟန္ တူၿပီး ဆက္မလိုက္ပဲ နဘဲေတာတြင္ခိုေနေတာ့သည္။ နဘဲပင္မ်ားမွာ ေျခသလုံး ေပါင္လုံးခန္႔ရွိၿပီး လူနွစ္ဖက္ေလာက္ရွိသည့္ဥႏၷဲပင္ႀကီးႀကီးတစ္ပင္လည္းရွိသည္။ ထိုေတာတြင္ေနကာ ထြက္မလိုက္ေတာ့ေခ် ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မည့္သို႔ပင္စစ နဘဲေတာ လြန္လွ်င္ ဆက္မလိုက္ပဲ  ဥႏၷပင္ႀကီးဆီသို႔ျပန္ဆုတ္ကာ ခံေနေတာ့သည္။ ထိုအခါ အားလုံး ေမာကာ ေခတၱနားကာ အေမာေျဖၾကၿပီး မည္သို႔ဆက္လုပ္ၾကလွ်င္ ေကာင္းမည္ကို တိုင္ပင္ ၾကသည္။ ကိုထြန္းလင္းက လူအားလုံးမ၀င္ပဲ ေရွ႕မွ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္က စက မွ်ားေခၚသြားၿပီး ေနာက္မွ တစ္ေယာက္က နဘဲပင္ႀကီးႀကီး (သို႔) ဥႏၷဲပင္တြင္ သံႀကိဳးကိုခ်ည္ ရန္ ထို႔ေနာက္ ခ်ည္ထားေသာ သစ္ပင္ကို ပတ္ေမာင္းကာ တေျဖးေျဖးသံႀကိဳးတိုလာက လွံႏွင့္ ၀ိုင္းေထာက္ကာ မက္(၀ပ္)ခိုင္းၿပီး ဖမ္း၇န္ ၀ပ္မေပးက ဥႏၷဲပင္ေပၚတက္ကာ ေခါင္းေပၚ သို႔ခုန္ခ်ရန္စီစဥ္ပါသည္။ (ဆင္တို႔မည္သည္ သူတို႔ေခါင္းေပၚ သခင္(သို႔) ဆင္ကိုင္ကၽြမ္းေသာ သူေရာက္ပါက အရႈံးေပးၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ဆင္မွာ ခါခ်ေသာ္လည္း ဦးစီးက ရေအာင္တြယ္ၿပီး ေခါင္းကို ဓါး တုတ္ ခၽြမ္း တစ္ခုခုျဖင့္ နာေအာင္ရိုတ္ကာ ႏွိပ္ကြပ္ပါက သခင္အျဖစ္အသိမွတ္ ျပဳကာ အရွဴံးေပးၾကပါသည္။)
အေမာေျပေသာအခါ ေရွ႕မွႏွစ္ေယာက္က မွ်ားကာ ေနာက္မွ ကိုစံေမာင္းက သံႀကိဳးသြားခ်ည္ပါသည္။ ဥႏၷဲပင္ကို သံႀကိဳးပတ္ရုံရွိေသး ျမင့္ေဌးေနာက္ဆုတ္လာကာ ကိုစံေမာင္းကိုတိုက္ပါေတာ့သည္။ ကိုစံေမာင္းလည္း သံႀကိဳးထားကာ ထြက္ေျပးရျပန္သည္။ သူ႔အား သစ္ပင္တြင္ခ်ည္ရန္ႀကိဳးစားသည္ကို ျမင့္ေဌး သိသြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံႀကိဳးမ်ားကို ႏွာေမာင္းျဖင့္ဆြဲကာ သူကအနားတြင္သာပုံထားသည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ စေသာ္လည္း ဟန္ျပသာလိုက္ၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္လာ၍ သံႀကိဳးခ်ည္ခ်ိန္မရပဲ ျပန္ေျပးလာရျပန္သည္။ လူတို႔ ျပန္ျပန္ေျပးသည္ကို သိေသာျမင့္ေဌးသည္ အေ၀းႀကီးမလိုက္ေတာ့ေခ်။ ထိုအခါ ကိုေအာင္၀င္း၊ သိန္းေဌး၊ ကိုရာေဘာ္၊ ကိုစံေမာင္း၊ တင္ေမာင္၀င္းတို႔က စိတ္မရွည္ေတာ့ပါ ။ ဆင္ေခါင္းႀကီးထံ လွံျဖင့္ထိုးခြင့္ေတာင္းေလေတာ့ သည္။ ဆင္ေခါင္းႀကီးလည္း မတတ္သာသည့္အဆုံး မ်က္စိ၊ မုံအိုးစသည့္ အခ်က္အခ်ာမွလြဲ၍ ထိုးႏိုင္ေၾကာင္း ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ထိုအခါ ၀င္ထုိးမည့္ ကိုေအာင္၀င္းႏွင့္သိန္းေဌးက အာမခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆင္ကလည္း သူတို႔ကို ဘယ္ေနရာပဲ ေရြးပီး ႏွာေမာင္းျဖင့္ရိုက္မည္ကို မေျပာေၾကာင္း သူတို႔လည္း အသက္ရင္းကာလုပ္ရေသာေၾကာင့္ မိခ်င္ရာမိ ထိုးရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပကာ အေျခအတင္ စကားမ်ားၾကျပန္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆင္အုပ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ေရာက္လာၿပီး အေျခအေနကိုေမးျမန္းကာ ဒီေန႔ရေအာင္ေကာက္မည္ ဆိုလွ်င္ မေသ၊ မကန္းလွ်င္ၿပီးေရာ လုပ္ဟု ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္သည္။ အေရးအေၾကာင္းဆို လွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုရဲရဲႀကီး ခ်ႏိုင္မွသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုအမိန္႔ရေသာ အခါ ေအာင္၀င္းႏွင့္သိန္းေဌးတို႔က ေရွ႕မွ၀င္ကာ ေခၚပါသည္။ ကိုစံေမာင္းက ေနာက္မွ သံႀကိဳးခ်ည္ရန္ျပင္ပါသည္။ က်န္လူမ်ားကိုမူ နဘဲေတာမွာ ေအာက္ေျခအနည္းငယ္ရႈပ္သျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းလွ်င္ တစ္ဦးနွင့္တဦး ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ သုံးေယာက္သာ ၀င္ၾကသည္။ စိတ္တိုေနၿပီျဖစ္ေသာ ကိုေအာင္၀င္းႏွင့္ သိန္းေဌးမွာ တိုက္လာလွ်င္ျပန္မဆုတ္ရန္ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္သလို ဓါးပင္မယူသြားပဲ လွံတစ္ေခ်ာင္းစီသာ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကာ ၀င္သြား ၾကသည္။ အနည္းငယ္ အေမာေျပေနေသာ ျမင့္ေဌးသည္ လူႏွစ္ေယာက္၀င္လာသည္ကို ေတြ႕လွ်င္ ထြက္ကာ တိုက္ေတာ့သည္။ ကိုေအာင္၀င္းႏွင့္ သိန္းေဌးသည္ နီးရာ နဘဲပင္ႀကီး ႀကီးကိုကပ္ကာ လံွျဖင့္ မုဆိုးထိုင္ထိုင္ကာ ေစာင့္ၾကသည္ လူႏွစ္ေယာက္မေျပးေသာအခါ ျမင့္ေဌးလည္း တုံ႕ကနဲရပ္သြားကာ ႏွစ္ေယာက္အား ၾကည့္ေနပါသည္။ ကိုေအာင္၀င္းတို႔ ႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ဆယ္ေပခန္႔စီခြာကာ ဆင္အားလွံျဖင့္ခ်ိန္ထားသည္။ ျမင့္ေဌးသည္ ေနာက္သို႔ တစ္လွမ္းဆုတ္သြားပါသည္။ ေနာက္မွ သံႀကိဳး၀င္ခ်ည္ရန္ေရာက္ေနေသာ ကိုစံေမာင္းက သူ႕စီးခဲ့ဖူးေသာ ဆင္ျဖစ္၍ အထာေပါက္ကာ ကိုသိန္းေဌးအား တိုက္ေတာ့မည္ကိုသိကာ သတိထားရန္ ေအာ္ေတာ့သည္။ ကိုသိန္းေဌးမွာ လွံကို တေစာင္းစိုက္ကာ ဆင္အတိုက္ကို လွိမ့္ထြက္ကာ ေရွာင္သြားသည္။ ကိုေအာင္၀င္းမွာ ေၾကာင္ရပ္မေန႔ဲ ႏွာေမာင္းအိုးကို လွံျဖင့္၀င္ကာ ေဆာင့္ထိုးပါေတာ့သည္။ ကိုသိန္းေဌးစိုက္ထားခဲ့ေသာ လွံကိုေရွာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုေအာင္၀င္း၏လွံခ်က္ကို မူ မေရွာင္ႏိုင္ပဲ မိမိရရႀကီး ထိသြားေတာ့သည္။  ကိုရာေဘာ္လည္း သိန္းေဌးအား ၀င္တိုက္သည္ကိုျမင္ေသာအခါ အသင့္ေကာက္ထားေသာ ထန္းသီးလုံးခန္႔ရွိေက်ာက္တုံးျဖင့္ ေက်ာက္ျပင္တည့္တည့္အားကုန္ ထုလိုက္ေတာ့သည္။ ထိုအခါ နာက်င္လြန္း၍ ေအာဟစ္သံမွာ တစ္ေတာလုံးညံသြားသည္။ ကိုရာေဘာ္မွာ လွည္း ႀကီးတစ္စီးလုံ အုပ္စုံအား တမိုင္ခန္႔ ေလာင္းေၾကးျဖင့္ထမ္းႏိုင္ေသာ သူျဖစ္သည္။ အရပ္ ေျခာက္ေပခန္႔ရွိၿပီး ကိုင္းေကာင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လွံခ်က္ႏွင့္ေက်ာက္ခဲဒဏ္ ထိထိ မိမိခံရေသာအခါ ျမင့္ေဌးမွာ လိုက္မတိုက္ေတာ့ပဲ ေပခံေနေတာ့သည္။ ကိုစံေမာင္းလည္း နီးရာ နဘဲပင္ႀကီးႀကီးတြင္ သံႀကိဳးကိုခ်ည္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သံႀကိဳး တဆုံးခန္႔မွ ၀င္ေကာက္ ၇န္ေျပာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေလးေယာက္သား ဆင္ကိုလွံတစ္ေခ်ာင္းစီျဖင့္၀ိုင္းပါေတာ့သည္။ ေရွ႕အာရုံေရာက္ေနစဥ္ ေနာက္မွ သိန္းေဌးက ဖေနာင့္ကို လွံျဖင့္ ပစ္ထိုးထိုးလိုက္ျပန္သည္။ သိန္းေဌးဘက္အလွည့္တြင္ ႏွာေမာင္းစြယ္ပတ္နားသို႔ ကိုရာေဘာ္က လွံျဖင့္ပစ္လိုက္ျပန္သည္။ ထိုသို႔ လွံခ်က္မ်ားထိေသာအခါ ျမင့္ေဌးမွာ လူအား ရန္ျပဳလိုေသာ အရိပ္အေရာင္မ်ား ေပ်ာက္သြားသည္။ မ်က္လုံးေပကလပ္ေပကလပ္ျဖစ္လာသည္။ အရင္လို မ်က္လုံးျပဴးႀကီးႏွင့္မၾကည့္ေတာ့ေပ။ နားရြက္ခတ္လာသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္ သိန္းေဇာ္ဦး ႏွင့္တင္ေမာင္၀င္းတို႔လည္း ေလာက္ေလးတစ္ေယာက္တစ္လက္ျဖင့္  ေနာက္မွ ၀ိုင္းထုၾကပါသည္။ ဥႏၷပင္ႀကီးကိုပတ္ေမာင္း၍ သံႀကိဳးကုန္ေသာအခါ လွံျဖင့္၀ိုင္းေထာက္ကာ အမက္ေတာင္းၾကည့္ပါသည္။ မရေသာအခါ ကိုစံေမာင္းသည္ ဥႏၷပင္ေပၚတက္ကာေခါင္းေပၚ ခုန္ခ်ၿပီး ဓားျဖင့္ မ်က္ခုံးအား ႏွစ္ခ်ုက္ခုတ္လုိက္ပါသည္။ ဓားေနွာင့္ျဖင့္ ေလးငါခ်က္ခန္႔ ထုပါသည္။ မ်က္ခုံးမွ ခုတ္ထားေသာ ဓားခ်က္မွ ေသြးမ်ားစီးကာ မ်က္လုံးထဲ၀င္ေသာအခါမွ ျမင့္ေဌးသည္ ခ်ီးေသးပါကာ လူတို႔အား အရႈံးေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ ထိုေနာက္ သစ္ပင္တြင္ ပတ္ထားေသာသံႀကိဳးကိုေျဖကာ ေရွ႕မွာ ဘယ္ညာ လွံျဖင့္ေထာက္ကာႏွစ္ေယာက္ ေနာက္မွ လွံကိုင္ႏွစ္ေယာက္ ၿခံရံကာ စခန္းသို႔ေမာင္းခဲ့ပါေတာ့သည္။ နဘဲေတာမွ ဆင္အားစီးကာ ေမာင္းထြက္လာေသာအခါ ၾကည့္ေနၾကေသာ ရြာသားမ်ားက အားရ၀မ္းသာ ေအာ္ဟစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔လည္း ယာေခ်ာင္းကို ေအးေအးေဆးေဆးသြားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ငွက္ေပ်ာပင္သီးပင္စားပင္မ်ား အဖ်က္ဆီးခံရမည့္ေဘးမွလည္း ေအးသြားၿပီျဖစ္သည္။  စခန္းေရာက္ေသာ္ ေခ်ာင္းေရရွိရာ သစ္ပင္ ႀကီးႀကီး လူႀကီး သုံးေလးေယာက္ဖက္ခန္႔ ကိုေရြး ကာ မုံထူးခတ္ကာ သစ္ပင္ႏွင့္ခ်ည္ထားလိုက္ေတာ့သည္။ ထိုအခါမွဇင္ျပြန္းရြာသူရြာသားမ်ား စခန္းမွအမ်ဳိးသမီးမ်ား ကေလးမ်ား လာေရာက္၀ိုင္းအုံၾကည့္ၾကပါသည္။ ဆင္အုပ္ႀကီးမွ စိတ္ မခ်၍ လွံကိုင္ႏွစ္ေယာက္အေစာင့္ခ်ထားပါသည္။ စခန္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေမာရပမ္းရ မွန္းပင္ မသိ အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကပါသည္။ ထိုညတြင္ လူႀကီးမ်ားမွ ၀က္တစ္ေကာင္ ေပၚကာ ဆင္ဖမ္းအဖြဲ႕မ်ားအား ပြဲလုပ္ေပးပါသည္။ ေတာထဲေတာင္ထဲ ကရာအိုေကလည္း မရွိ ဆင္၀ိုင္းအလည္တြင္ မီးပုံဖိုကာ တစ္ေယာက္တခြက္ ၀ါးက်ည္ေတာက္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ စြာေသာက္စားၿပီး ေအာင္ပြဲခံၾကပါေတာ့သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ အားလုံး ကိစၥၿပီးပီျဖစ္၍ ျပန္ ၾကပါေတာ့သည္။ ျမင့္ေဌးကိုမူ ဆင္ဆိုးစာရင္းသြင္းလိုက္ၿပီး လွံကိုင္တစ္ေယာက္ တရား၀င္ ခန္႔လို္က္ပါသည္။ ဆင္ဆရာ၀န္မွ မုန္တိတ္ေအာင္ အစာအနည္းငယ္သာေကၽြးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ အစာျဖတ္ရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။ ျမင့္ေဌးကာ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ အစာငတ္ ေရမ၀တ၀ႏွင့္ေနရေပအုံးေတာ့မည္။ ယခုေတာ့လည္း.....သနားစရာပါ....တကား...။

ဒီပုံေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခိုင္လြင္ေမာင္လို႔ အမည္ရတဲ့ ဆင္ကေလးပါ။ သူ ဆယ့္သုံးႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေလာက္က ပုံေလးပါ။ အဲတုန္းက ပိန္ပိန္ေသးေသး ေလးပါ။
အခုေတာ့ အဲဒီ ႏွစ္ဆ၀ေနပါၿပီ။ :D5 Comments:

At October 6, 2009 at 3:43 AM , Anonymous ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ said...

မဆိုးဘူးဗ်ဖတ္လို႔ေကာင္းတယ္
စိုင္းစိုင္းကဆင္ေတြနဲ႔နီးစပ္တယ္
ထင္တယ္ကြ်န္ေတာ္ကိုဆင္ၿမီးေလး
လက္ေဆာင္ေပးပါလားအဲ့ဒါကိုကြင္း
ဝတ္ရင္လဏ္ေကာင္းတယ္လို႔ေၿပာ
ၾကတယ္

 
At October 6, 2009 at 4:18 AM , Blogger ဝက္ဝံေလး said...

လာဘ္ေကာင္းေတာ႔ နင္က ဘာလုပ္မွာလဲ ေကာ္က်ိဳ ဟိဟိ ထီထုိးမလုိ႕လား ေပါက္မွာဟုတ္ဘူး ထုိးမေနနဲ႕ အီးပဲေပါက္လိမ္႕မယ္ ဘူ တဲ႕ ဟားဟားးးးးးးးးးးးးး

အတၱေရ လာဖတ္သြားတယ္ေဟ႕ စိတ္ဝင္စားစရာ ဆင္ေတြ အေၾကာင္းပဲ ငါက မုန္ယိုတယ္ ဘာညာေတာ႔ ၾကားဖူးတယ္ အဲေလာက္ၾကီး အေသးစိတ္မသိဘူး ဟ ဟဲဟဲ အခုသိရျပီ ေက်းဇူးးးးးး သယ္ရင္း
ဘတ္လဘုိင္ တာ႔တာ

 
At October 6, 2009 at 6:50 AM , Blogger ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

စာပုိဒ္ေလး ဘာေလးခဲြပါလား ဦးေလးရယ္

စာလံုးေဖာင့္ကေသးရတဲ့အထဲ ...

အဲဆင္ႀကီးျမင္ဖူးပါတယ္ဆို လက္စသတ္ေတာ့ စိုင္းကို.. :P

 
At October 7, 2009 at 3:58 AM , Anonymous ေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ said...

ဝက္နင္ပါးစပ္ပုပ္ၾကီးနဲ႔ေနာ္
အဲ့ဒီထီထိုးတာငါရဲ့အိမ္မက္
ကေလးဟနင္ဘာသိလို႔တုန္း
ေသာၾကာေန႔တုိင္းမက္တဲ့
အိမ္မက္..အခုခ်ိန္ထိေတာ့
ဆုေသးးေတြၾကီးဘဲေပါက္
ေသးတယ္ဟာ..ငါကိုဆုၾကီး
ေပါက္ေအာင္ဆုေတာင္းေပး
နင္တို႔ကိုတုိက္တစ္လံုးကားတစ္
စီးေပးမယ္..တစ္ကယ္ေၿပာတာ
စုိင္းစုိင္းဆုေတာင္းေပးေနာ္..

 
At October 8, 2009 at 1:06 AM , Blogger အတၱ said...

ေကာ္က်ဳိး ေတာင္းတဲ့ဆုျပည့္ဖို႔ အေဟာင္းမွာရွိတယ္ေလ...။ ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေတာင္းလိုက္..။ ျပည့္မယ္။

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home