Wednesday, September 15, 2010

ခ်မ္းသာသုခအမ်ဳိးမ်ဳိး

ခ်မ္းသာသုခ(၄)မ်ဳိး ဘုရားေဟာမွာရွိပါတယ္။

    (၁) ကာမသုခ
    (၂) စ်ာနသုခ
    (၃) ဖလသုခ
    (၄) နိဗၺာနသုခ
    ရယ္လို႔ေလးမ်ဳိးရပါတယ္။ ကိေလသာကာမျဖင့္ သုံးေဆာင္ခံစားျခင္းေၾကာင့္ ကာမသုခ မည္၏။ ပထမစ်ာန္အစ ေန၀သညာနာသညာယတနစ်ာန္အဆုံး၊ အလုံးစုံေသာ စ်ာန္ခ်မ္းသာသည္ စ်ာနသုခ မည္၏။
ေသာတာပတၱိဖိုလ္အစ၊ အရဟတၱဖိုလ္အဆုံး အလုံးစုံေသာ ဖိုလ္ခ်မ္းသာသည္ ဖလသုခ မည္၏။ ဒုကၡအေပါင္း ခ်ဳပ္ရာခ်ဳပ္ေၾကာင္း ခ်မ္းသာစစ္စစ္ အႏွစ္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ သည္ နိဗၺာနသုခ မည္၏။

    ကာမခ်မ္းသာသည္ အညံ့ဆုံး ဟီနခ်မ္းသာျဖစ္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းခ်မ္းသာကို ခံစားလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပြားမ်ားေစတတ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ေသာ ေသာက ပရိေဒ၀စေသာ ဒုကၡအေပါင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သေဘာတို႔ေၾကာင့္တည္း။

    စ်ာန္တရားတို႔၌ရွိေသာ စ်ာနသုခ သည္ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ မဇၨ်ိမခ်မ္းသာ (အလယ္အလတ္ခ်မ္းသာ) မည္၏။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ကာမသုခႏွင့္ ေလာကုတၱရာသုခ ၂-ပါးတို႕၏ အၾကားတြင္ရွိျခင္းေၾကာင့္တည္း။
ဖိုလ္ေလးပါးတို႔၌ရွိေသာခ်မ္းသာသည္ အျမတ္ျဖစ္ေသာ ပဏီတခ်မ္းသာမည္၏။ ၄င္းဖိုလ္ခ်မ္းသာမွာ တပါးေသာကိစၥကိုမျပဳမူ၍ တစ္ေန႔ပတ္လုံး သုံးေဆာင္၀င္စား၍ ေနေသာ္လည္း အားရေရာင့္ရဲျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္တည္း။
ဤဋီကာအလို ခ်ဲ႕ရေသာ္ -
    မီးသည္ ေလာင္စာျဖင့္မေရာင့္ရဲ၊
မဟာသမုဒၵရာသည္ ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္တို႔မွ စီး၀င္လာေသာ ေရတို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲ။
မင္းတို႔သည္ တိုင္းျပည္နယ္ပယ္တို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲ။
အလုိႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲၾကကုန္။
ထို႔အတူ ေသကၡပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နိဗၺာန္ကိုအာ႐ုံျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔ ဖလသမၼာပတ္၌ မေရာင့္ရဲႏိုင္ေပ။ ဤသို႔ ဖိုလ္ေလးပါးတို႔၌ရွိေသာ သုခသည္ သုံးေဆာင္ခံစား၍ အားရေရာင့္ရဲျခင္းကို မျဖစ္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ပဏီတသုခမည္၏။
    ထို႔ေၾကာင့္ တမဂ္တဖိုလ္ရ၍ ေသာတာပန္အဆင့္အတန္းမွ် ရရွိပါမူ၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ငရဲ၊ တိရစၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ အပါယ္ေလးဘုံသို႔ မက်ေရာက္ေတာ့ပဲ ရေသ့တစ္ပါးသည္ နတ္သမီး အေတြ႕ႏွင့္ ၃-ႏွစ္တိုင္တိုင္ေမ့သည္ဆိုရေသာ ကာမသုခထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ ဖလသုခကို အလိုရွိသေလာက္ ခံစားႏိုင္ရာ၏။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသုခသည္ကား အထက္၌ျပဆိုခဲ့ေသာ ကာမသုခ၊ စ်ာနသုခ၊ ဖလသုခတို႔ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မႏႈိင္းယွဥ္သာေအာင္ လြန္ကဲမြန္ျမတ္ လွေပေတာ့၏။ နိဗၺာန္သုခ ခ်မ္းသာႏွင္တူေသာ သုခခ်မ္းသာသည္ မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ နိဗၺာနံ ပရမံသုခံ ဟုေဟာေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
    ခ်မ္းသာေလးမ်ဳိးထဲမွာ ကာမခ်မ္းသာဆိုတာ ခ်မ္းသာစစ္ခ်မ္းသာမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာမဂုဏ္ အာ႐ုံေတြကို ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ခံစားေနေပမယ့္လည္း အဲဒီခံစားမႈေတြဟာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တ့ဲသေဘာ ပဲရွိတယ္။ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္မွာေတာင္ ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ ပ်က္စီးေနတယ္။ အႏွစ္သာရမရွိ အနိစၥသေဘာသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အဲဒီကာမခ်မ္းသာေတြ ခံစားစံစား ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြေနရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အာဟာရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗိုက္ျပည့္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ မဆာေလာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕အတြက္ခ်မ္းသာမေပးႏိုင္ပါဘူး။

ဥပမာ - လူတစ္ေယာက္ သေဘၤာပ်က္၊ ေရေမ်ာကမ္းတင္ျဖစ္ၿပီး ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းေရာက္သြားတယ္။
အဲဒီကြၽန္းေပၚမွာ စားစရာ ေသာက္စရာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ အင္မတန္ မ်ားျပားလွတဲ့ ေရႊေခ်ာင္းေတြေတြ႕တယ္ဆိုပါေတာ့၊ အဲဒီေရႊေခ်ာင္းေတြက သူ႕ကို ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါဘူး။ လိုခ်င္တာက အစာအာဟာရ၊ ရေနတာက ေရႊေခ်ာင္းဆိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ အခ်ဳိးမတည့္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခ်မ္းသာအစစ္မဟုတ္ဘူးေျပာတာပါ။ လူတစ္ေယာက္က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး အိပ္ယာထဲ ဗုန္းဗုန္းလဲေနမယ္၊ မစားႏိုင္မေသာက္ႏိုင္ျဖစ္ေနမယ္။ သူက အင္မတန္ေတာ့ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တယ္ဆိုပါေတာ့ တိုက္ေတြ၊ ကားေတြ၊ တီဗီေတြ၊ မိန္းမလွေလးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုကာမဂုဏ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႕အတြက္ဘာမွအခ်ဳိးမတည့္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီကာမခ်မ္းသာေတြဟာ ခ်မ္းသာ အစစ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာတာပါ။
    ဒါေၾကာင့္ တကယ္ခ်မ္းသာစစ္ျဖစ္တဲ့ မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာရေအာင္သာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမွာ သာျဖစ္ပါတယ္။ မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာရဖို႕ကလည္း ၀ိပႆနာတရားကို အားထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာအားထုတ္တယ္ဆိုတာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဆိုတဲ့ ကိေလသာေတြကို ပယ္သတ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ကိေလသာတရားေတြ ထူေျပာရင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မယ္။ ကပ္ႀကီးသုံးပါး ဆိုက္ေရာက္မယ္။ ေျမဆီေျမလႊာေတြ ခန္းေျခာက္မယ္။ အသီးအႏွံေတြ အာဟာရမျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အာဟာရမျဖစ္ေတာ့ အာဟာရေတြကို သုံးေဆာင္ေနတဲ့ လူေတြရဲ႕က်န္းမာေရးေတြ ခ်ဳိ႕တဲ့လာမယ္၊ သက္တမ္းေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း တိုလာတာေပါ့။

အေကာင္းဆုံး ခ်မ္းသာကို ရွိႏိုင္ၾကပါေစ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home