Wednesday, February 10, 2010

ေစတနာ ႏွင့္ အဆ

ဒါနျပဳသည္ ဆိုသည္မွာ မိမိပိုင္ ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကး စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုကို သူတစ္ပါးအား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိပစၥည္းအား သူတစ္ပါးပိုင္ဆိုေစလိုသည့္ ေမတၱာေစတနာ အရင္းခံရသည္။ ဒါနတစ္ခု ျပဳရာတြင္ ေမတၱာအရင္းခံမွသာ ဒါန၏စြမ္းအားႀကီးမားပါသည္။ ဥပမာ ေနပူထဲမွ ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္က ေရတခြက္ေလာက္ ေသာက္ပါရေစ ဟု ခြင့္ေတာင္းကာ ေရေတာင္းလာပါက မိမိမအားလပ္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ စိတ္မၾကည္လင္ျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေနပါက ထိုေရတခြက္ကို ေပးရန္ အတြက္ အစျဖစ္ေသာ ေစတနာသည္ အားမေကာင္းပဲ ၊ ေဒါမနႆအရင္းခံေသာ ေစတနာျဖင့္ ေရတခြက္ကို ေပးေကာင္းေပးမည္။ သို႔မဟုတ္ ယူေသာက္ရန္ ညႊန္ျပလွ်င္ျပမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေရရွိရာေနရာကို ေမ့ေငါ့ျပလွ်င္ျပမည္။
ဤတြင္ မိမိ ၌ ေရတခြက္ ကုန္သြားတာခ်င္းအတူတူ မိမိထံသို႔ ျပန္လာမည့္ ထိုေရလွဴျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ားကား မတူေတာ့ေခ်။ မိမိေစတနာ အလွည့္ေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားေပလိမ့္မည္။

ေရလာေတာင္းသူအား ေခၽြးသံရဲရဲျဖင့္ ေရဆာလာသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ သနားသြားၿပီး ေရတစ္ခြက္အား ေသာက္ပါေစ... သူအေမာေျပပါေစ...။ သူ အားရပါးရေရေသာက္ေနတာကိုၾကည့္ၿပီး ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ေနပါက ထိုဒါနသည္ အားႀကီးေသာ အလွဴျဖစ္မည္မွာေသခ်ာသည္။

ဤကား ေပးလွဴသူဘက္မွ ထားရွိသင့္ ေစတနာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အက်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏ္ေပၚမူတည္၍လည္း အက်ဳိးေပးမ်ား ကြဲျပားေသးသည္။
အနိမ့္ဆုံး တိရစ ၦာန္ကို ေပးကမ္းလွ်င္ပင္ တန္ျပန္ အဆ တစ္ရာ ရွိသည္။
သီလ မရွိ ဆိုးသြမ္းေသာ လူမိုက္မ်ားကို ေပးကမ္းလွ်င္ အဆ တစ္ေထာင္
သီလ ျဖည့္က်င့္ေနေသာ သူမ်ားကို လွဴဒါန္းလွ်င္ အဆ တစ္ေသာင္း
ကိေလသာကင္းေအာင္ က်င့္ေနသူမ်ားကို လွဴဒါန္းလွ်င္ အဆ တစ္သိန္း

ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၱာ၊ ပေစၥကဗုဒၶါ၊ ဘုရားရွင္တို႔ကို လွဴဒါန္းလွ်င္ကား အဆ မ်ားစြာ မရည္မတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ အက်ဳိးမ်ားလွေပသည္။

မည္သည့္အလွဴခံ အမ်ဳိးအစားမဆို မိမိက ေစတနာထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ အားႀကီးေသာ ဒါနေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယၡဳ ေခတ္တြင္ လွဴကား လွဴၾကပါသည္။ ေမတၱာေစတနာအား နည္းေသာေၾကာင့္ ထင္၏ မ်ားမ်ားလွဴသေလာက္ အက်ဳိးေပး နည္းနည္းသာရၾကသည္။

မလွဴခင္ျဖစ္ေပၚေသာ လွဴခ်င္သည့္ စိတ္ေစတနာ၊ လွဴေနတုံးျဖစ္ေပၚေသာပီတိ၊ လွဴၿပီးေနာက္ မိမိအလွဴကို ေတြးေတြးၿပီး ခံစားေနေသာၾကည္ႏူးမႈ တို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံပါမွ ေစတနာသုံးတန္ ျပတ္သားေသာ အလွဴမည္ေပ၏။

မလွဴခင္ လွဴခ်င္သည့္ ေစတနာကို ပုဗၺေစတနာ(ေရွးဦးေစတနာ)
လွဴေနတုံး မိမိအလွဴကို အားရေၾကနပ္ျဖစ္ေနေသာ ပီတိ ကို မုဥၥေစတနာ(အလယ္ေစတနာ)
လွဴၿပီးေနာက္ မိမိအလွဴအား ေတြးေတြးၿပီးခံစားေသာၾကည္ႏူးမႈ ကို ပရေစတနာ(အဆုံးေစတနာ)

အဲလို ေစတနာသံုးခု တြင္ ေမတၱာဓာတ္ျပည့္၀ၿပီး ၾကည္လင္ေအးျမေနပါက ထိုအလွဴ၏ အက်ဳိးေပးပါက အားႀကီးေပလိမ့္မည္။

သို႔တည္းမဟုတ္ မလွဴခင္ကလည္း မေကာင္းတတ္၍သာ ေပးရသည္ဆိုပါက ေရွးဦးေစနာပ်က္၏။
ေပးဆဲ ကမ္းဆဲမွာလည္း မိမိဟာကို ႏွေျမာ...
ေပးၿပီးေတာ့လည္း အင္း ခုခ်ိန္ဆို မ်ဳိဆို႕ေနၾကေရာ့မယ္...

ဆိုလွ်င္ေတာ့ အဆိုပါ ေပးကမ္းမႈသည္ ဒါနမေျမာက္ေပ။ အခ်ီးႏွီးကုန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္မရေတာ့။
ေလ်ာ့တာခ်င္းတူတူ ေစတနာေလးသာ ထည့္လိုက္ပါက ဆန္႔က်င္ဘက္ရလာဒ္ ျဖစ္ေပမည္။

ေပးတတ္ၾကပါေစ...လို႔...။

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home