Sunday, January 24, 2010

သာသနာကြယ္ျခင္းငါးမ်ဳိး(ပ)

ေတ စိမံ သဒၶမၼံ အႏၲရဓာေပႏိၲ --- ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤသာသနာေတာ္ကိုလည္း ကြယ္ေပ်ာက္ေစသည္
မည္ကုန္၏။ (အံ-၁၈-၁၉။)ဟူေသာ ေဒသနာေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသနာကြယ္ျခင္းငါးမ်ဳိးကို အဂုၤတၱရအ႒ကထာ (အံ-႒-၁-၆၇-၇၂။)၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထား၏။
ဘုရားရွင္၏သာသနာေတာ္သည္ ---
၁။ အဓိဂမသာသနာ
၂။ ပဋိပတိၱသာသနာ
၃။ ပရိယတၱိသာသနာ
၄။ လိဂၤသာသနာ
၅။ ဓာတုသာသနာ --- ဟု
ဤသုိ႔လွ်င္ ငါးမ်ဳိးရွိ၏။ သာသနာကြယ္ပျခင္းသည္လည္း ---

၁။ အဓိဂမအႏၲရဓာန   = အဓိဂမသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္း
၂။ ပဋိပတိၱအႏၲရဓာန   = ပဋိပတိၱသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္း
၃။ ပရိယတိၱအႏၲရဓာန  = ပရိယတိၱသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္း
၄။ လိဂၤအႏၲရဓာန       = လိဂၤသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္း
၅။ ဓာတုအႏၲရဓာန     = ဓာတုသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္း

ဤသို႔လွ်င္ သာသနာကြယ္ျခင္းလည္း ငါးမ်ဳိးပင္ ရွိ၏။

အဓိဂမသာသနာကြယ္ပံု
ထိုငါးပါးတို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ မဂ္ေလးပါး ဖိုလ္ေလးပါး ပဋိသမိၻဒါေလးပါး ၀ိဇၨာသံုးပါး
အဘိညာဏ္ေျခာက္ပါး --- ဤတရားမ်ားသည္ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ရအပ္ ေရာက္အပ္ေသာ တရားမ်ားျဖစ္ၾက၍ ---  "အဓိဂမ" မည္၏။ ဆုတ္ယုတ္ ကြယ္ေပ်ာက္ေသာအခါ ပဋိသမိၻဒါဉာဏ္ေလးပါးမွ စ၍ အစဥ္အတုိင္းဆုတ္ယုတ္ ကြယ္ေပ်ာက္သြား၏။ ဘုရားရွင္တို႔ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀)အတြင္း၌သာလွ်င္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ပဋိသမိၻဒါဉာဏ္တို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ၾကကုန္၏။ ထိုႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္မွ ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ အဘိညာဏ္ (၆)ပါးတို႔ကိုသာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ၾကကုန္၏။

ထိုမွ ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ကား အဘိညာဏ္ (၆)ပါးတို႔ကိုေသာ္လည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ကုန္ရကား ၀ိဇၨာသံုးပါး တို႔ကိုသာ ျဖစ္ေစျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ၾကကုန္၏။ တစ္ဖန္ ကာလၾကာေညာင္း၍ လာလတ္ကုန္ေသာ္ ထို၀ိဇၨာသံုးပါး တို႔ကိုေသာ္လည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ကုန္ရကား စ်ာန္အေစးခန္းေျခာက္ေနသည့္ သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာနိဒါနကထာဃ အရွင္ျမတ္တို႔သာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ၾကကုန္၏။ ဤနည္းလမ္း ဥပါယ္အတိုင္း တျဖည္းျဖည္း ကာလၾကာေညာင္း၍ လာလတ္ေသာ္ အနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ျဖစ္ႏိုင္ၾကကုန္၏။
          ထိုအရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ေလာက၌ ထင္ရွား တည္ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘုရားရွင္၏ အဓိဂမသာသနာျမတ္ႀကီးသည္ ကြယ္ေပ်ာက္သည္ မမည္ေသး။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိတ္ဆံုး ေသာတာပန္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္း၏ အသက္ ကုန္ဆံုးသြားေသာအခါ၌ကား ဘုရားရွင္ ဆိုဆံုးမထားေတာ္မူခဲ့ေသာ အဓိဂမသာသနာျမတ္ႀကီးသည္ ကြယ္သည္ မည္ေပသည္။
        ဤကား --- အဓိဂမ အႏၲရဓာန = အဓိဂမသာသနာေတာ္၏ ကြယ္ျခင္းမည္၏။ (အံ-႒-၁-၆၇။)

ပဋိပတိၱသာသနာေတာ္ကြယ္ပံု
သာသနာေတာ္ေနာက္ပိုင္း၌ စ်ာန္ ၀ိပႆနာ မဂ္ဖိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ရေအာင္ အားထုတ္
ျခင္းငွာ  မစြမ္းႏိုင္ကုန္ရကား သီလ စင္ၾကယ္႐ုံမွ်သာ ထိန္သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကကုန္၏၊ က်င့္ႏုိင္ၾကကုန္၏၊ စတုပါရိသုဒိၶသီလမွ်ကိုသာလွ်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားႏိုင္ၾကကုန္၏။ တစ္ဖန္ တျဖည္းျဖည္း ကာလၾကာ ေညာင္း၍ လာလတ္ျပန္ေသာ အခါ၌ ---
"သီလံ ပရိပုဏံၰ ကတြာ ရကၡာမ၊ ပဓာနÍၥ အႏုယုÍၨာမ၊ န စ မဂံၢ ၀ါ ဖလံ ၀ါ သစိၦကာတံု သေကၠာမ၊ နတၳိဣဒါနိ အရိယဓမၼပဋိေ၀ေဓာ"  (အံ-႒-၁-၆၇။)

" သီလကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳက်င့္၍ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္အံ့၊ ပဓာန အမည္ရသည့္ သမထ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းကိုလည္း အားထုတ္ၾကပါကုန္အံ့၊ သုိ႔ေသာ္ အရိယမဂ္တရားကို လည္းေကာင္း၊  အရိယာဖိုလ္တရားကိုလည္းေကာင္း မ်က္ေမွာက္ျပဳ ျခင္းငွာ ငါတို႔ စြမ္းႏိုင္ေတာ့မည္ကား မဟုတ္ကုန္၊ အရိယမဂ္ဖိုလ္တရားထူး တရားျမတ္ကို ထိုးထြင္း သိျမင္ျခင္းသည္ကား ဤယခုအခါ၌ မရွိႏိုင္ေတာ့ၿပီ။" ---

    ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ စိတ္ႏွလံုးေလွ်ာ့ခ်လ်က္ သမထ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာအမႈ၌  ပ်င္းရိ ျခင္း
မ်ားကုန္သည္ျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ပါးသည္ တစ္ပါးအား အာပတ္ျဖင့္ ေစာဒနာျခင္းကိုလည္း မျပဳၾကေတာ့
ကုန္၊ တားျမစ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳၾကေတာ့ကုန္၊ ၀ိနည္းက်င့္၀တ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပ္သေလာ မအပ္သေလာ ဟု ေတြးေတာမႈ ၀ိနယကုကၠဳစၥတရားမွ်လည္း မရွိၾကေတာ့ေလကုန္။ ထိုအခါမွစ၍ ေရွးဦးစြာ ငယ္ကုန္ ငယ္ကုန္ေသာသိကၡာပုဒ္တို႔ကို လြန္က်ဴးခ်ဳိးေဖာက္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ကာလ ၾကာေညာင္း၍ ဆုတ္ယုတ္လာလတ္ျပန္ေသာအခါ ပါစိတ္အာပတ္ ထုလႅစၥဥ္းအာပတ္တို႔ကို က်ဴးလြန္ၾကျပန္ ကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ သံဃာဒိေသသ္အာပတ္တို႔ကို က်ဴးလြန္ၾကျပန္ကုန္၏။ ပါရာဇိကေလးပါးမွ်သည္သာလွ်င္ ရဟန္းေတာ္တို႔ က်င့္ဖို႔ရန္ ရပ္တည္ေနေတာ့၏။ ပါရာဇိကသိကၡာပုဒ္ ေလးပါးတို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ အရာသည္ေသာ္လည္းေကာင္း အေထာင္သည္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထင္ရွားရွိလတ္ေသာ္ ဘုရားရွင္၏ ပဋိပတၱိသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကြယ္သည္ မည္သည္  မျဖစ္ေသးေပ။ သာသနာေတာ္တြင္ ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္ေလးပါးမွ်ကိုပင္ လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ သီလကို ျဖည့္က်င့္ေနေသာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ရဟန္းေတာ္၏ ပါရာဇိကသီလ၏ ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အသက္၏ကုန္ျခင္း = ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ပဋိပတိၱသာသနာေတာ္သည္ ကြယ္ေလ၏။
ဤသို႔လွ်င္ ---
ပါရာဇိကေလးပါးကို ေစာင့္ထိန္းေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ် မက်န္ေသာအခါ ပဋိပတိၱသာသနာေတာ္သည္ ကြယ္သည္ မည္ေတာ့၏။
(အံ-႒-၁-၆၇-၆၈။)
 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home