Tuesday, March 22, 2011

the best religion

"ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားဆု ဗုဒၶဘာသာရရွိ"

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ "ဘာသာတရားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ႀကီး" သည္ ကမၻာ့ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ 200 ကိုဖိတ္ေခၚ၍ အစည္းအေ၀းတရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ဴး စသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္သည္။
      ထိုအဖြဲ႔ႀကီးသည္ ယခု ၂၀၀၉-ခုႏွစ္တြင္ "ကမၻာ့အေကာင္းဆုံးဘာသာဆု" ဟူ၍သတ္မွတ္ၿပီး ထိုဆုအတြက္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏွင္းအပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။
        ဗုဒၶဘာသာကို ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္၍ ဆုအပ္ႏွင္းသည္ကို အျခားဘာသာ၀င္မ်ားက လုံး၀ကန္႔ကြက္ျခင္းမရွိ၊ တညီတညႊတ္တည္းပင္ သေဘာတူလက္ခံလိုက္ၾကသည္။
        ထိုအဖြဲ႕ႀကီးမွ သုေတသနညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Jonna Hult က "ဗုဒၶဘာသာတရားအား ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားဆု ႏွင္းအပ္လုိက္ၾကသည္ကို ကၽြန္ဳပ္အဖို႔ အံ့ၾသျခင္းမရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဗုဒၶဘာသာတရားသည္ အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လုံး၀ စစ္တိုက္ျခင္းမရွိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ ေဖၚေဆာင္ေသာ ထူးျခားသည့္ ဘာသာတရားျဖစ္ပါသည္" ဟူ၍ ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။
     ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ သုေတသနျပဳထားသည့္အတိုင္းပင္ ဗုဒၶဘာသာသည္ စစ္ျပဳျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္းကို လုံး၀ မလိုလားေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ကပၸိလ၀တ္ျပည္ႏွင့္ ေကာလိယ ျပည္တို႔ နွစ္ျပည္ေထာင္ၾကားရွိ ေရာဟိဏီျမစ္ေရကို ရယူလိုသည့္အတြက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စစ္တိုက္မည္ျပဳၾကသည္။ ဤတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္က "အနည္းငယ္မွ် တန္ဖိုးရွိေသာ ေရအတြက္ အဖုိးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အသက္ေသြးမ်ားကို မဖ်က္ဆီးသင့္ " ဟူ၍ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း စစ္ျဖစ္မည့္အေရးကို တားဆီးေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤသို႔လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ စစ္မက္ကို မလိုလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လိုလားေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။
        ထို႔အျပင္ဗုဒၶဘာသာသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ယုံၾကည္မွသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ခံယူေစလိုေသာ ဘာသာ၀ါဒျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္လက္ထက္က ေ၀သာလီျပည္မွ နိဂ႑၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ စစ္သူႀကီး သီဟေသနာပတိသည္ ဗုဒၶ၏တရားကိုႏွစ္သက္သျဖင့္ ရတနာသုံးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဥပါသကာအျဖစ္ မွတ္ယူပါရန္ ဗုဒၶအားေလွ်ာက္ထားသည္။ ထိုအခါ ဗုဒၶကစည္းရုံးတိုက္တြန္းျခင္းမျပဳ။ "စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွသာ ဥပါသကာအျဖစ္ခံယူပါ။ ထိုသို႔ခံယူရာတြင္လည္း မိမိဆည္းကပ္အားထားေသာ နိဂ႑တို႔ိကို ဆက္လက္လွဴဒါန္းၿမဲ လွဴဒါန္းပါ" ဟူ၍ အံ့ဖြယ္ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ မိန္႔ဆိုေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္လည္း စစ္သူႀကီးသီဟေသနာပတိသည္ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမကို ပိုမိုႏွစ္သက္ကာ ဥပါသကာအျဖစ္ လႈိက္လွဲစြာခံယူခဲ့သည္။
      ဤသို႔လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာသည္ စစ္မက္မျပဳ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိကထားေသာ လြတ္လပ္ေသာ ဘာသာတရား ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕ႀကီးက ဗုဒၶဘာသာအား ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားဆုႀကီးကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
        ဗုဒၶဘာသာတရား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ သုံးရပ္ကို ျပဳက်င့္ေရးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ကၽြႏုပ္တို႔သည္ အထူးသတိျပဳ ဆင္ျခင္၍ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ သုံးရပ္စလုံးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္က်င့္ႀကံပြားမ်ား အားထုတ္သင့္ေပသည္။
        ဗုဒၶဘာသာတရားကို အေကာင္းဆုံး ဘာသာတရားအျဖစ္ ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ အစၥေရးလူမ်ဳိး Mr. Rabbi Shmue Wasserstein က "ကၽြန္ဳပ္သည္ ဂ်ဴးဘာသာတရားကို ျမတ္ႏိုးသည္။ ဂ်ဴးဘာသာတရားသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ဆုံးဟု ခံယူပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ဂ်ဴးဘာသာျဖင့္ဘုရားရွိခိုးျခင္းမျပဳမွီ ၀ိပႆနာတရားကို ေန႔စဥ္ရႈမွတ္ပါသည္။ 1993 ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ရႈမွတ္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ရႈမွတ္သျဖင့္လည္း ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာမ်ား ခံစားရရွိေနပါသည္" ဟူ၍ ဖြင့္ဟေျပာဆိုေပသည္။

ယခုလက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားေသာဘ၀တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ရျခင္းသည္ မည္၍မည္မွ် ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သာဓုေခၚဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ဓမၼဒါနျပဳေပးၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

တရားစခန္း၀င္တုန္းက ရခဲ့တဲ့ သူမ်ားေတြေ၀တဲ့ စာရြက္ကေလးတစ္ရြက္ထဲကပါ။ အထက္မွာပါတဲ့အတိုင္း လက္ဆင့္ကမ္းမွ်ေ၀ပါဆိုလို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ား သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ေအာင္ပါ။


မူရင္းလင့္0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home