Friday, November 16, 2012

ကထိန စီ၀ရံ

ကထိန္ကပ္လွဴျခင္းႏွင့္ အက်ဳိးတို႔ကို မုဒုံဆရာေတာ္ႀကီးေရးသားေတာ္မူတဲ့အတုိင္း မွ်ေ၀ပါတယ္...။


ကထိန္ နီးလာၿပီျဖစ္ေတာ့ ကထိန္သကၤန္း အလွဴရွင္မ်ား သဒၶါတရား တိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး
ကထိန္သကၤန္း ျဖစ္ေပၚလာပုံနဲ႔ ကထိန္သကၤန္းသည္ ရဟန္းေတာ္တို႔အဖို႔ အလြန္အေရးပါ  အရာေရာက္၍
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရပုံ အလွဴရွင္မ်ားအတြက္လဲ တူေသာအက်ိဴးမ်ားကို ခံစားရပုံမ်ား တင္ျပေပးလိုပါတယ္။

“အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေ၀ ၀ႆံ၀ု႒ာနံ ဘိကၡဴနံ ကထိနံ အတၴရိတုံ”(၀ိနယ-ပါဠိေတာ္)

“ရဟန္းတို႔ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ၀ါဆို၍ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ ပ၀ါရဏာျပဳၿပီးူလ်ွင္ ၀ါမွ
ထေတာ္မူၾကေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔အား အာနိသင္ငါး၀ အက်ိဳးရသည့္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴေတာ္ကို ငါဘုရား
ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္” ဟု ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူလို႔ (၁၄)၀ါေျမာက္ သာ၀တၱိျပည္
ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူခိုက္မွာ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ကထိန္သကၤန္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္းဟာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ပါေ၀ယ်က အမည္ရတဲ့ ရဟန္းေတာ္
သုံးက်ိပ္တို႔သည္ ေျခာက္ယူဇနာ ကြာေ၀းတဲ့ေနရာမွ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံးေတာ္မူတဲ့  သာ၀တၴိျပည္သို႔
ရြ႕ံေတြညြံေတြ ေရေတြထဲမွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရတယ္၊ အထပ္ထပ္ခ်ဳပ္စပ္ထားတဲ့ ပံ႔သကူသကၤန္းေတြက
ေရေတြစိုလို႔ ဖိုသီဖတ္သီနဲ႔ ပင္းပန္းႀကီးစြာ ဘုရားထံလာၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ သုံးက်ိပ္ရဲ႕ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈကို
သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူလို႔ ဘုရားရွင္က ကရုဏာႀကီးစြာ ကထိန္သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူတာပါ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္ အခါတုံးက ရဟန္းေတာ္ေတြဟာ ၀ါဆိုရန္ နီးကပ္လာ ၿပီဆိုရင္
ဘယ္အရပ္မွာပဲေနေန ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရွိေတာ္မူရာကို လာေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ ကန္ေတာ့ျခင္းအေလ့
ရွိၾကပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္နဲ႔ ၀ါတြင္းေလးလ ကာလပတ္လုံး ကင္းကြာ ေနၾကရမွာျဖစ္လို႔ ျမတ္စြာဘုရားထံ
လာေရာက္ဖူးေျမာ္ လိုသူတို႔ကဖူးေျမာ္ - ကမၼ႒ာန္း ေတာင္းလိုသူတို႔က ကမၼ႒ာန္းတရား ေတာင္းၾကဖို႔ပါပဲ။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က သင့္ေလ်ာ္တဲ့ၾသ၀ါဒ ေပးသင့္သူကို ၾသ၀ါဒေပး- ကမၼ႒ာန္းတရာ း ေပးသင့္သူကို ကမၼ႒ာန္း
ေပးေတာ္မူပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳေတာ္မူၾကၿပီးမွ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ၀ါဆို  ၀ါကပ္မူၾကမည့္
၀ါဆိုေက်ာင္းရွိရာသို႔ ၾကြေရာက္ ၀ါကပ္ေတာ္မူေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
သီတင္းကြ်တ္လို႔ ပ၀ါရဏာ ျပဳၿပီးၿပီဆိုေတာ့လဲ ဒီလိုပါပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီသင္းသုံး ေနထိုင္ေတာ္မူရာသို႔
လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ကန္ေတာ့ေလ့ ရွိၾကျပန္ပါတယ္။ သီတင္း၀ါလ ကြ်တ္တဲ့အခါ လာေရာက္ဖူးေျမာ္
ကန္ေတာ့ၾကတာကေတာ့ မိမိတို႔ ၀ါတြင္းေလးလ ကာလပတ္လုံး ေနထိုင္က်င့္သုံး ခဲ့ဲ့ၾကရတဲ့
အေၾကာင္းအရာနဲ႔တကြ အားထုတ္ရႈမွတ္ ပြားမ်ားခဲ့ၾကတဲ့ ကမၼ႒ာန္းတရားမ်ားကို ေလ်ွာက္ၾကားၾကရန္
ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကထိန္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရတဲ့ ပါေ၀ယ်က ရဟန္းေတ ာ္ သုံးက်ိပ္မွာလဲ ဒီလိုပါပဲ
သီတင္း၀ါလကြ်တ္လို႔ ဘုရားရွင္ထံ ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ရန္ ေရာက္လာၾကတဲ့အခါ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ
လာၾကရတာကို ဘုရားရွင္ သိေတာ္မူလို႔ ထိုရဟန္းေတာ္တို႔အား သနားျခင္း ကရုဏာႀကီးစြာ ျဖစ္ေတာ္မူသျဖင့္
အနာဂါတ္ သာသနာမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ပင္ပန္းမႈ မျဖစ္ၾကရေလေအာင္ ခ်မ္းသာမည့္
နည္းလမ္းကို ဘုရားရွင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူတဲ့အခါ အာနိသင္ငါးပါး အက်ိဳးရႏိုင္မည့္ ကထိန္ကို ခြင့္ျပဳလ်ွင္ျဖင့္
ခ်မ္းသာၾကမည္ကို ျမင္ေတာ္မူပါတယ္။ ေရွးဘုရားရွင္တို႔ ဒီလိုကထိန္ ခြင့္ျပဳရိုးရွိ- မရွိကို ဆင္ျခင္ေတာ္
မူျပန္တဲ့အခါ ေရွးေရွးဘုရားရွင္ တို႔သည္လဲ ခြင့္ျပဳေတာ္မူရိုး ရွိတာကို ျမင္ေတာ္မူတဲ့အတိုင္း “ အႏုဇာနာမိ
ဘိ္ကၡေ၀” စတဲ့ အထက္မွာ ျပဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အမိန္႔ေတာ္ကို မိန္႔ဆိုပညတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး
ရဟန္းေတာ္မ်ား ရရွိႏုိင္တ့ဲ ကထိန္အာနိသင္ ငါးပါးကို ထိုရဟန္းေတာ္ သုံးက်ိပ္  အေၾကာင္းျပဳ၍
ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါတယ္။

“အတၳတ ကထိနာနံ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ ပဥၥ ကပၸိႆႏၱိ၊ အနာမႏၱစာေရာ အသမာဒါနစာေရာ  ဂဏေဘာဇနံ
ယာ၀ဒတၱစီ၀ရံ ေယာစတတၳ စီ၀ရုပၸါေဒါ ၊ ေသာ ေနသံ ဘ၀ိႆတီတိ၊ အတၳတ ကထိနာနံ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀
ဣမာနိ ပဥၥ ကပၸိႆႏိၱ” (၀ိနယ-ပါဠိေတာ္)


ဒါကေတာ့ ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္ကို ၾကည္ညိဳရေအာင္
ေဖၚျပေပးတာပါ။
ျမန္မာျပန္ကေတာ့….. ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံၿပီး ကထိန္ခင္းတဲ့ ရဟန္းေတာ္တို႔ ရအပ္တဲ့ ကထိန္အက်ိဳး
ငါးပါးဆိုတာ…
(၁) ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ပင့္ဖိတ္သည္ကို လကၡံထားေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔မွာ ထင္ရွားေသာ ရဟန္းအား
ပန္ၾကားၿပီးမွသာ တစ္ျခားေသာ ဒါယကာအိမ္သို႔ သြားလိုက သြားရတယ္၊ မပန္ၾကားပဲသြားရင္ စာရိတၱ
သိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆိုရင္ ပန္ၾကားစရာ မလိုပဲ သြားလိုရာကို
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားခြင့္ရသြားတယ္၊ အျပစ္မသင့္ေတာ့ဘူး။ (လြတ္လပ္စြာ သြားႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။
(၂) တိစီ၀ရိတ္ (အေပၚရုံသကၤန္း+ခါး၀တ္သကၤန္း+ ႏွစ္ထပ္သကၤန္း) ဓူတင္ေဆာင္ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္တို႔မွာ
ထိုသကၤန္း သုံးထည္တို႔တြင္ တစ္ထည္နဲ႔မွ ညဥ့္ကင္းၿပီး မေနေကာင္းဘူး၊ တစ္ထည္ထည္နဲ႔  ညဥ့္ကင္းသြားရင္
ဒုတိယ ကထိနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆိုရင္ ဘယ္သကၤန္းနဲ႔
ညဥ့္ကင္းကင္း အျပစ္မရွိေတာ့ဘူး။ (ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနႏုိင္သြားႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။
(၃) မပင့္ဖိတ္တတ္တဲ့ ဒါယကာက အရွင္ဘုရား ထမင္းစားၾကြပါ၊ မုန္႔စားၾကြပါ..  စသည္ျဖင့္ ေဘာဇဥ္အမည္နဲ႔
ပင့္ဖိတ္ရင္ ေလးပါး ေလးပါးထက္အလြန္ တစ္ေပါင္းတည္း သုံးေဆာင္က ဂဏေဘာဇန သိကၡာပုဒ္အရ
အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆိုရင္ ဘယ္လိုေျပာပင့္ပင့္ စားႏိုင္တယ္ အျပစ္မရွိဘူး
(အျပစ္မရွိတဲ့- ေဘးကင္းတဲ့ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။
(၄) မိမိ ရထားတဲ့သကၤန္းကို အဓိ႒ာန္+ ၀ိကပၸနာ မျပဳပဲ ဆယ္ရက္ထက္လြန္ၿပီး မထားအပ္ဘူး။ ထားခဲ့ရင္
ပထမ ကထိနသိကၡာပုဒ္အရ အာပတ္သင့္တယ္။ ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆိုရင္ေတာ့ သကၤန္း
ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ငါးလအတြင္း အဓိ႒ာန္+၀ိကပၸနာ မျပဳပဲ ထားခြင့္ရွိတယ္၊ အျပစ္မသင့္ဘူး (ကိုယ့္ပစၥည္းကို
လြတ္လပ္စြာ သိမ္းထားပိုင္ခြင့္ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။
(၅) “သံဃႆေဒမ” လို႔ဆိုၿပီး သံဃာအား လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္သည့္ ပစၥည္းေလးပါး, ႏႈတ္မွရြတ္ဆိုျခင္း
မျပဳေသာ္လဲ လွဴသူ၏ စိတ္ထဲမွာ သံဃာအား ညြတ္ၿပီး လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္ေသာပစၥည္း, အတူေန
ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာ ရဟန္း၏ မတက ပစၥည္း, ကထိန္ေခတ္အတြင္း ေက်ာင္းအသုံး အေဆာင္ပစၥည္းအျဖစ္
လွဴဒါန္းေသာ အပ္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကထိန္ခင္းထားတဲ့ ရဟန္းဆိုရင္ အလိုလို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္
ရသြားပါတယ္။ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပစၥည္းမွန္သမ်ွ ရပိုင္သည့္ အက်ိဳးတစ္ခုေပါ့)။
ယခုျပဆိုခဲ့တဲ့ အက်ိဳးငါးပါးသည္ ကထိန္သကၤန္း အလွဴခံရၿပီး ကထိန္ခင္းေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရအပ္ေသာ
အက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကထိန္သကၤန္း လွဴဒါန္းသူ ဒါယကာတို႔ အဖို႔မွာလဲ “သုတၱာႏုေလာမ” ေဒသနာအရ
ရဟန္းေတာ္မ်ား ရတဲ့အတိုင္း တူေသာအက်ိဳးငါးပါးကို ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကထိန္ဆိုတာ ဒါယကာက
ခင္းရတာမဟုတ္ပဲ ရဟန္းကသာ ခင္းရတာပါ။ အခ်ိဳ႕က ကထိန္ခင္းတယ္ဆိုတာ ဒါယကာေတြက
ခင္းရတယ္လို႔ သကၤန္းလွဴရတာကိုပင္ ကထိန္ခင္းတာပဲလို႔ ထင္မွတ္ ေနတတ္ၾကပါတယ္္။ ဒါယကာေတြက
ကထိန္သကၤန္းကိုပဲ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကထိန္ခင္းႏုိင္ေအာင္ လွဴဒါန္းေပးရုံ သက္သက္ပါ။ဒါယကာေတြ
လွဴထားတဲ့ သကၤန္းထဲက မ်ားရင္လဲ တစ္ထည္ပဲ၊ နည္းရင္လဲ တစ္ထည္ပဲ၊ နည္းနည္းမ်ားမ်ား တစ္ထည္ပဲ
ခင္းရတာပါ။ တထည္ရရင္ကိုပဲ ကထိန္ခင္းႏုိင္ေနပါၿပီ။ ခင္းးပုံခင္းနည္းေတြကိုေတာ့  မေျပာေတာ့ပါဘူး၊
မွတ္သားရတာ ရႈပ္ေထြးကုန္မွာ စုိးရပါတယ္။ ဒါက ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔သာ ဆိုင္တာမို႔ ထားခဲ့ပါမယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ကထိန္သကၤန္းဆိုတာ အျခားေသာ အခ်ိန္ေတြမွာ ေပးလွဴၾကသည့္ သကၤန္းအလွဴ အက်ိဳးတို႔ထက္
အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္လွပါတယ္။ အျခားေသာ အခ်ိန္မွာ ေပးလွဴၾကသည့္ သကၤန္းတို႔သည္
လွဴဒါန္းသူတို႔အတြက္ ေကာင္းကိ်ဳး ကုသိုလ္ရလ်က္ အလွဴခံ ရဟန္းေတာ္တို႔မွာ ခ်မ္းသာစြာ ၀တ္ရရုံမ်ွသာ
အက်ိဳးရွိပါတယ္၊ သကၤန္း အက်ိဳးကို ထူးထူးျခားျခား မရႏုိင္ပါဘူး။ အလွဴရွင္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ႏွင့္
သံသရာဘ၀ အဆက္ဆက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြ ဆက္ႏိုင္ဖို႔ သကၤန္းအလွဴ သက္သက္မ်ွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု
ေျပာေနတဲ့ ကထိန္သကၤန္းမွာကေတာ့ အဲဒီအက်ိဳးေလာက္သာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သကၤန္းကို  အလွဴခံရတဲ့
ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အက်ိဳးတရား အထူးေတြရႏိုင္ဖို႔ အဓိကထား လွဴၾကရတာပါ။ ဘယ္လိုပုံစံ မ်ိဳးနဲ႔မွ
ေပးလို႔မရတဲ့၊ လွဴလို႔မရတဲ့… နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရရင္.. တန္ခိုးဣဒိၶပါတ္ ျပည့္စုံၾကတဲ့ နတ္ေတြ
ျဗဟၼာေတြႏွင့္ ဘုရာရွင္တို႔သည္ပင္ မေပးစြမ္းႏုိင္တဲ့ ေကာင္းက်ိဳးေတြရဖို႔ ေပးလွဴၾကရတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ
နားလည္ၾကဖို႔ပါ။ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးငါးပါး ရရွိတဲ့သကၤန္း အလွဴျဖစ္ပါတယ္။ ေပးလွဴသူ ဒါယကာတို႔မွာလဲ
သကၤန္းအလွဴ အက်ိဳးေတြနဲ႔အတူ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရအပ္တဲ့ အက်ိဴးငါးပါးလဲ ရၾကတာျဖစ္လို႔
ထူးျခားျမင့္ျမတ္တဲ့ သကၤန္းအလွဴလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေက်ာင္းအလွဴမွာ “သိမ္”သကၤန္းအလွဴမွာ
“ကထိန္”
ဆိုတဲ့ ေရွးဆရာ အရွင္သူျမတ္တို႔ မိန္႔ဆိုခဲ့ၾကတဲ့ မွတ္သားစရာ သကၤန္းအလွဴေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို
တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
မုဒုံဆရာေတာ္ 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home