Friday, May 25, 2012

ေယာဂီတို႔အတြက္ ဣေႁႏၵ (၆) ပါး

           တရားအားထုတ္ရာတြင္ဣေႁႏၵေစာင့္ထိန္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
  
     ၁။ စကၡဳေႁႏၵ             (မ်က္စိ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)
    ၂။ ေသာတိေႁႏၵ        (နား ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)
    ၃။ ဃာနိေႁႏၵ           (ႏွာေခါင္း ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)
    ၄။ ဇိ၀ွိေႁႏၵ              (လွ်ာ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)
    ၅။ ကာယိေႁႏၵ         (ကိုယ္ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)
    ၆။ မနိေႁႏၵ             (စိတ္ ဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း)

၁။ စကၡဳေႁႏၵ
    မ်က္စိဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္းဆိုသည္မွာ တရားအားထုတ္သူေယာဂီအေနႏွင့္ မ်က္စိကဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ ၾကည့္ေနပါက ျမင္စိတ္၊ ဖႆေတြေ၀ဒနာေတြျဖစ္ၿပီး တဏွာကူးသြားတဲ့အတြက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္ေနမွာပါ၊ မ်ားမ်ားျမင္ရင္မ်ားမ်ားလည္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မ်က္စိကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္၊ မိမိရဲ႕ေရွ႕ေလးေတာင္ (၆-ေပ)ခန္႔ ထက္ပိုၿပီး မၾကည့္သင့္ဘူး၊ ၾကည့္တယ္ဆိုတာ ဆူး၊ ေၫွာင့္ ခလုတ္ နင္းမိမွာစိုးလို႔ ၾကည့္ခိုင္းတာပါ။ ကမၼ႒ာနာ စရိယဆရာေတာ္ တရားေဟာတဲ့ ျပတဲ့အခါမွာေတာ့ၾကည့္ရပါမယ္။ မ်က္စိဣေႁႏၵေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေသာတိေႁႏၵ
    နားဣေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း ဆိုသည္မွာလည္း နားကိုပိတ္ထားရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ေပ၊ အၾကားအာ႐ုံတစ္ခုေပၚလာတိုင္းေပၚလာတိုင္း ျဖစ္ၿပီးပ်က္သည့္ သေဘာကို ႐ႈေနရန္ ဆုိလိုသည္။ ျဖစ္ပ်က္မ႐ႈမိက ၾကားစိတ္၊ ဖႆေတြ၊ ေ၀ဒနာေတြျဖစ္ၿပီး တဏွာကူးသြားတဲ့အတြက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္လည္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ၾကားရင္ၾကားစိတ္ေပၚတယ္ ဆိုတာသိပါ၊ ၾကားၿပီးမရွိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ၾကားစိတ္ေလးပ်က္သြားတယ္၊ အဲဒီလုိ႐ႈလိုက္တဲ့အခါ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္သြားပါတယ္။ အသံၾကားတိုင္းၾကားတိုင္း႐ႈေနပါ။ ဆရာေတာ္တရားေဟာတဲ့အခါ ဆရာေတာ္ႀကီးတရားနာတဲ့ အခါမွာလဲ ၾကားစိတ္ေတြကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈေနပါ၊ နားကတရားနာ ဉာဏ္ကခႏၶာလွည့္ဆိုတာ အဲဒီနည္းပါပဲ။ ဒါဆို ေသာတိေႁႏၵ ေစာင့္ထိန္းၿပီးသားျဖစ္သြားပါၿပီ။

၃။ ဃာနိေႁႏၵ
    ႏွာေခါင္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ အနံ႕တစ္ခုခုရရင္လဲ ေကာင္းတဲ့အနဲ႔၊ ဆိုးတဲ့အနံ႕၊ နံတဲ့အနံ႕လို႔ မွတ္မေနပါနဲ႕၊ နံစိတ္ခႏၶာေပၚလာတာ၊ ေပၚၿပီးရင္ပ်က္မွာပဲ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့တရားပါလားလို႔ ႏွလုံးသြင္းပါ၊ ဒါဆိုပဋိစၥသမုပၸါဒ္မလည္ ေတာ့ပါဘူး၊ နံတယ္၊ ဘာနံ႕ပါလိမ့္၊ ဘယ္ကလာတာပါလိမ့္၊ ဘယ္သူေတြလုပ္ေနပါလိမ့္ဆိုၿပီး ႏွာေခါင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆက္ေနရင္ေတာ့ သံသရာလည္ေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အနံ႕ဆိုတာ ႐ုပ္တရား၊ ႏွာေခါင္းအၾကည္က ႐ုပ္တရား ၄င္းတရားႏွစ္ခုတိုက္ၿပီးေပၚလာတဲ့ နံစိတ္က နာမ္တရား၊ အဲဒီနာမ္စိတ္ကလဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ပ်က္တယ္လို႔ ဉာဏ္နဲ႔ သိလိုက္ပါ။ ဘာအနံ႔ပဲရရ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး ျဖစ္ပ်က္႐ႈႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

၄။ ဇိ၀ိွေႁႏၵ
    လွ်ာဣေႁႏၵကိုထိန္းပုံကေတာ့၊ အစားအစာစားေသာက္တဲ့အခါ လွ်ာေပၚမွာ အရသာေလးေတြ ေပၚလာပါမယ္။ ေရေသာက္လဲ ေရရဲ႕အရသာ၊ မုန္႔စားလဲ မုန္႔ရဲ႕အရသာ၊ ထၼင္းစား၊ ဟင္းရည္ေသာက္ေတာ့လဲ လွ်ာေပၚမွာအရသာ႐ုပ္ေတြေပၚသလုိ အရသာသိတဲ့စိတ္(ဇိ၀ွာ၀ိညာဏ္)လဲေပၚပါမယ္။ ေပၚသမွ်သေဘာေတြက လွ်ာေပၚမွာေပၚၿပီးလွ်ာေပၚမွာပဲပ်က္သြားပါတယ္။ စားရင္း၊ ၀ါးရင္း၊ ေသာက္ရင္း၊ မ်ဳိရင္းနဲ႔ပဲ ရသာ႐ုပ္ေတြပ်က္သလို စားသိစိတ္ (ဇိ၀ွာ၀ိညာဏ္)ေတြလဲပ်က္ပ်က္သြားပါတယ္၊ ၀ါးေနတဲ့႐ုပ္သေဘာ၊ စားေနတဲ့႐ုပ္သေဘာ၊ ေသာက္ေနလည္း ေသာက္ေနတဲ့ ႐ုပ္သေဘာေတြ ပ်က္ေနတဲ့သေဘာေတြကို ႐ႈၿပီးေနပါ။ အ႐ုဏ္ဆြမ္းစားခ်ိန္၊ ေန႔ဆြမ္းစားခ်ိန္မွအပ က်န္အခ်ိန္ေတြမွာ ေရေသာက္တာကလြဲလို႔ လွ်ာရဲ႕အလိုလိုက္ၿပီး ဟိုဟာစား၊ ဒီဟာစားမလုပ္ သင့္ပါဘူး၊ အစာစားတယ္ဆိုတာ ရသတဏွာကိုတပ္မက္ၿပီး မစားရပါဘူး၊ အဟာရသုံးေဆာင္ၿပီးတရားဓမၼက်င့္ ႀကံအားထုတ္နိုင္ရန္အတြက္သာ ႏွလုံးသြင္းစားေသာက္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစာအဟာရမသုံးေဆာင္မီ ပစၥ၀ကၡဏ အရင္ဆင္ျခင္ၿပီးမွ စားၾကတာပါ။

၅။ ကာယိေႁႏၵ
    ကာယိေႁႏၵဆိုတာ ကိုယ္ကာယထိေတြ႕မႈတိုင္း၊ လႈပ္ရွားတိုင္းကို သတိကေလး ဉာဏ္ကေလးနဲ႔ သတိကပ္ ျဖစ္ပ်က္႐ႈတဲ့သေဘာပါ၊ လက္လႈပ္ရင္လည္းလႈပ္ရွားတဲ့သေဘာ၊ ေျခေထာက္လႈပ္ရင္လည္း လႈပ္ရွားတဲ့သေဘာ၊ ကိုယ္ပဲလႈပ္လႈပ္၊ လႈပ္ရွားတဲ့သေဘာ၊ ေျခေထာက္လွမ္းရင္လည္း လွမ္လို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့လႈပ္ရွားမႈသေဘာေလးေတြ ကိုသိၿပီး ပ်က္ပ်က္သြားတဲ့သေဘာကို႐ႈရပါမယ္။ အရပ္ထဲမွာေနသလို သြားခ်င္သလိုသြား လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၊ အိပ္ခ်င္သလိုအိပ္လို႔ မျဖစ္ပါဘူး၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လည္း မလုပ္ရပါဘူး၊ ေႏွးေႏွးနဲ႔ သေဘာေလးေတြျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္ေပၚၿပီးမရွိေတာ့တာေတြကို သိေနရပါမယ္၊ လႈပ္ရွားမႈျမန္ဆန္ေနရင္ ဉာဏ္နဲ႔လိုက္႐ႈလို႔မရပါဘူး၊  ဒါေၾကာင့္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို ျဖည္းျဖည္း နဲ႕လႈပ္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။ ဖန္ခြက္ထဲ ေရထည့္ထားသလို ဖန္ခြက္က႐ုပ္နဲ႔တူတယ္၊ ေရကစိတ္နဲ႔တူတယ္။ ဖန္ခြက္ထဲ ကေရကိုၿငိမ္ေစခ်င္ရင္ ဖန္ခြက္ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားရပါမယ္၊ ထို႔အတူပဲ ႐ုပ္ကၿငိမ္ရင္ စိတ္ကလည္းၿငိမ္လာမွာပါပဲ။
    စိတ္ၿငိမ္ရင္ ႐ႈရတာပိုၿပီးထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရပါမယ္၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တရားက်င့္တဲ့ေယာဂီ ဟာလူမမာတစ္ေယာက္လိုက်င့္ရမယ္တဲ့၊ လူမမာဆိုတာ လူေကာင္းနဲ႔မတူဘူး၊ လူေကာင္းက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဇိုးကနဲဇတ္ကနဲ ထလို႔ရတယ္၊ ထိုင္လို႔ရတယ္၊ လႈပ္ရွားလို႔ရတယ္၊ လူမမာကေတာ့ အဲဒီလုိမလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ လူမမာလို လႈပ္ရွားမွ ႐ုပ္သေဘာ၊ နာမ္သေဘာေတြရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္မႈကို အေသးစိတ္ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၾကည္ၫိုစရာအသြင္လဲ ေဆာင္တယ္၊ တရားစခန္း၀င္ေယာဂီျဖစ္ၿပီး၊ အရပ္ထဲမွာေနသလိုေနလို႔ကေတာ့ တရားမကိန္းတဲ့သူ၊ သတိမၿမဲတဲ့သူ လိုျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေယာဂီတို႔အေနနဲ႔ ကာယိေႁႏၵကိုေစာင့္ထိန္းဖို႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။

၆။ မနိေႁႏၵ  
    အထက္ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ဣေႁႏၵ ၅-ခုကေတာ့ ကာယကံနဲ႔ ၀စီကံေတြျဖစ္ေနေတာ့ ဣေႁႏၵပ်က္ရင္ ပ်က္သေလာက္၊ ေဘးကၾကည့္တာနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္၊ ေဘးကေနၾကည့္လို႔ မသိႏိုင္တာက မနိေႁႏၵပါပဲ။ အထက္ကဣေႁႏၵ ၅-မ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေနေပမဲ့ မိမိရဲ႕စိတ္ထဲကေတာ့ အိမ္အေၾကာင္း၊ အလုပ္အေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအေၾကာင္း၊ သားေရး သၼီးေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေၾကာင္း စတာေတြကို ေတြးေတာစဥ္းစား ႀကံစည္ေနရင္ မနိေႁႏၵပ်က္စီးေနပါတယ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳတိုင္း စားေသာက္ေနတိုင္း၊ ေရခ်ဳိးတိုင္း၊ စႀကႍေလွ်ာက္တိုင္းကို သတိကေလးဉာဏ္ကေလးနဲ႔ လုိက္သိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မနိေႁႏၵ လဲျပည့္စုံေနပါတယ္၊ အေလ့အက်င့္မရွိေသးတဲ့အခါ စႀကႍေလွ်ာက္၊ အဟာရ သုံးေဆာင္ေနေပမဲ့လည္း စိတ္ကအေစာကေျပာထားသလို စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သားေရး၊ သၼီးေရးကိစၥေတြ၀င္လာ မွာပဲ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေဟာထားသလို "ပုထုဇဥ္ဟာ ပုထုဇဥ္စိတ္ပဲေပၚမွာပဲ ေပၚတာကိုမေၾကာက္ပါနဲ႔ ေပၚလာတဲ့ အေတြးအႀကံအစည္ စိတ္ကူးေတြကို မသိလိုက္မွာသာေၾကာက္ပါ" တဲ့။ အဲဒီေတာ့ အေတြးေတြေပၚလာရင္ ေပၚလာတဲ့တရား မွန္သမွ် ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့သေဘာ အနိစၥပါပဲလားလို႔  ျဖစ္ပ်က္သာ ႐ႈေပးလိုက္ပါ။ ထပ္ၿပီးေပၚလာရင္ လည္း ထပ္ၿပီးျဖစ္ပ်က္႐ႈပါ။ ေပၚလာတဲ့ တရားေတြက ကိေလသာတရားေတြပါ၊ ကိေလသာတရားဆိုေတာ့ မဂ္မရေအာင္တားဆီးမဲ့တရား၊ အပါယ္ကိုပို႕မဲ႔ တရားေတြပါပဲ။ အေတြးေတြကကိုယ့္ကို အပါယ္ေလးဘုံဆိုတဲ့ ဒယ္အိုးေပးဖို႔လာတာကို မ႐ႈတတ္ရင္ေတာ့ "ဒယ္အိုး"ပဲ။ အဲဒီဟာကို ကိုယ္ကျဖစ္ပ်က္႐ႈလိုက္ေတာ့ ၀ိပႆနာမဂ္ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဒယ္အိုးမရပဲ နိဗၺာန္ရသြားပါတယ္။
    မနိေႁႏၵကေတာ့အေရးႀကီးဆုံးပါပဲ။ အေပၚက ဣေႁႏၵ ငါးပါးကလဲ မေနာေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ၊ မေနာဆိုတာစိတ္  အဲဒီစိတ္ကနိဗၺာန္ပို႔လဲသူပဲ၊ အပါယ္ေလးဘုံပို႔လဲ သူပဲ။ စိတ္တစ္လုံးႏိုင္ရင္ နိဗၺာန္ရၿပီသာမွတ္ပါ၊ စိတ္တစ္လုံးႏုိင္ ဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ယူရပါမယ္၊ ေတြးေတာ၊ ႀကံစည္တဲ့စိတ္ေတြေပၚလာရင္ အတင္းဆြဲခ်ဳပ္ၿပီး ငါမေတြးဘူး၊ မႀကံစည္ဘူး၊ မစဥ္းစားဘူးလို႔ မလုပ္ပါနဲ႔ အနတၱသေဘာကို အတၱလုပ္လို႔မရပါဘူး၊ အနတၱကို အတၱလုပ္လို႔မရေတာ့ ေဒါသကိေလသာေတြ ၀င္လာမယ္၊ အဲဒီေဒါသကိေလသာေၾကာင့္ မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ သူ႔သေဘာအတိုင္းေတြး ပါေစ၊ ႀကံစည္ပါေစ၊ စဥ္းစားပါေစ၊ ေနာက္ကဉာဏ္ကေလးနဲ႔ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့တရားေတြပါလားလို႔ သိေပးေနဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အဲလို လိုက္သိသိေပးဖန္မ်ားရင္ အေတြးေတြ၊ ႀကံစည္မႈေတြက ရပ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အတင္းအဓမၼလုပ္စရာမလိုပါဘူး။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ သိေပးတာမေမ့ဖို႔ပါပဲ၊ ေမ့ေနလို႔တရားမရၾကတာပါ၊ ၾကာေနၾကတာ၊ ဒါေၾကာင့္ အပၸမာဒတရားက အဓိကပါပဲ။
          ဣေႁႏၵ (၆) ပါး  လုံေအာင္ေစာင့္ထိန္းၿပီး မဂ္ဖိုလ္လ်င္ျမန္စြာ ရႏိုင္ၾကပါေစ....။0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home