Sunday, November 8, 2009

QUEEN CLEOPATRA

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ေရာမတိုင္းသည္ ကမၻာ့အေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာ္ေစာ၍ ေရာမဘုရင္တို႔သည္ အင္ပါယာခ်ဲ႕လုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေလသည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ သကၠရာဇ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ ေရာမစစ္ဘုရင္ႀကီး 'ဂ်ဴလိယက္ဆီဇာ' သည္ ေျမထဲပင္လယ္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားကို လက္နက္ႏိုင္ငံျပဳကာ ျပည္တြင္းေရး၌လည္း  ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ 'ပြန္ပီ' အားႏွိမ္ႏွင္း၍ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွသည့္ အင္ပါယာႏိုင္ငံႀကီးတြင္ အာဏာရွင္ျဖစ္လာသည္။
ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး ငါ့လက္ေအာက္ေရာက္ရမည္ဟု တက္ၾကြလွ်က္ရွိေသာ ဆီဇာ သည္ လက္နက္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ အီဂ်စ္ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္ 'အယ္လိတ္ဇင္းျဒား' သို႔ေရာက္လာေလသည္။ ထိုအခ်ိန္က အီဂ်စ္ျပည္တြင္းေရး ရႈပ္ေထြးေနသျဖင့္ စစ္ဘုရင္ႀကီးသည္ မိမိ၏ အာဏာစက္အတြင္း၌ ယင္းသို႔ရႈပ္ေထြးမႈမရွိေစရန္ ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းေပးမည္ဟူေသာ အႀကံႏွင့္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ွဆီဇာေရာက္လာခ်ိန္၌ ကလီယိုပက္တရာမွာ အေရးနိမ့္ေတာခိုေနရရွာသည္။ အီဂ်စ္ဘုရင္ႀကီး ၾသလိတိ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ သားေတာ္ ေတာ္လမိႏွင့္ သမီးေတာ္ ကလီယိုပက္တရာတို႔ နန္းလုၾကရာ သမီးေတာ္မွာ အေရးနိမ့္၍ ေတာအုံကနားသို႔ ေျပးလႊားတိမ္းေရွာင္ေနရေလသည္။ သူ႕ေမာင္ေတာ္ ေတာ္လမိမွာ ႏွမေတာ္အား ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီးေနာက္ အီဂ်စ္ျပည္ ဘုရင္အျဖစ္ ေက်နပ္စြာခံစားလွ်က္ရွိေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာမစစ္ဘုရင္ႀကီး ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ သည္ အီဂ်စ္ျပည္တြင္းေရးကို ရွင္းလင္းရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ဆီဇာေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အီဂ်စ္ျပည္သည္ ေဆာင္းဦးရာသီျဖစ္၍ ေျမာက္ေလေသြးလ်က္ ေအးခ်မ္းသာယာလွေတာ့သည္။ စစ္ဘုရင္ႀကီးသည္ နန္းေတာ္ ဆင္၀င္ေပၚတြင္ ထိုင္ကာေန၀င္ခ်ိန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရႈခင္းကို ရႈစားေနစဥ္ ကိုယ္ရံေတာ္တစ္ေယာက္သည္ အူယားဖားယား ေျပ၀င္လာၿပီးလွ်င္ စစ္ဘုရင္ႀကီးအား တင္ေလွ်ာက္၏။
" အရွင္ ... လဗင့္ၿမိဳ႕ကေရာက္လာတဲ့ ကုန္သည္တစ္ဦးက အရွင့္အား ထူးဆန္း၍ ရွားပါးလွသည့္ ပန္းတဥ္း ပန္းခက္မ်ားကို ျပလိုေၾကာင္း ေတာင္းပန္လာပါသည္ဘုရား "
" ဟဲ့ အဲဒီကုန္သည္ ဘယ္မွာလဲ "
" နန္းေတာ္တံခါး၀မွာပါဘုရား၊ အေစာင့္မ်ားက ၀င္ခြင့္မျပဳလို႔ ေစာင့္ေနရပါတယ္ဘုရား
ဆီဇာသည္ ဧကရာဇ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အႏုပညာကို အားေပးေထာက္ပံ့မႈျပဳရမည္ဟူေသာ အစြဲကို မေဖ်ာက္ႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေလရကား ထူဆန္း၍ ရေတာင့္ရခဲျဖစ္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အထူးလိုလားေပသည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားသည္ အလွည့္အခြင့္သင့္ပါမူ သူ႕ၾကင္ယာေတာ္ 'ကလပါနိယ' အားလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီဇာသည္ ကိုယ္ရံေတာ္အား ကုန္သည္ကို ၀င္ခြင့္ေပးလိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။
အထုပ္ႀကီးကို မႏိုင့္တႏိုင္ ထမ္း၍၀င္လာေသာ ကုန္သည္ႀကီးသည္ အထုပ္ကို အသာတယခ်၍ ေျဖလိုက္ရာ အထုပ္ထဲမွ ထူးျခားလွစြာေသာ ပန္းတဥ္း ပန္းခက္မ်ားအစား အလြန္းထူးျခား၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ပစၥည္းအဖိုးတန္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာသည္။ ထိုအဖိုးတန္ ပစၥည္းသည္ကား ဆံပင္ဖိုးရိုးဖားရားႏွင့္ ေက်ာင္းသူမကေလးသဖြယ္ တဟီဟီရယ္ေမာလွ်က္ ဆီဇာေရွ႕တြင္ ရပ္လွ်က္ရွိေသာ ကလီယိုပက္ထရာ ပင္ျဖစ္သည္။
အထုပ္ကိုသယ္ယူလာေသာ ကုန္သည္ဟန္ေဆာင္သည့္ လက္စြဲေတာ္ႀကီးက ေရာမစစ္ဘုရင္ႀကီးအားၿပဳံး၍ " အရွင္မင္းႀကီး ... အဖိုးအနဂၣတန္ေသာ အႏုပညာပစၥည္းဆိုသည္မွာ ဤသည္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ ..။" ဟုခန္႔ညားစြာ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္။

ကလီယိုပက္ထရာမွာ ယင္းသို႔ ထူးထူးျခားျခား စြန္႔စားျပဳလုပ္တတ္ေပသည္။ ပညာတတ္၊ မာယာၾကြယ္၊ ဖ်တ္လတ္၍ အလွဂဳဏ္တက္ေနသူ ျဖစ္ရကား၊ သူ႕အဖို႔ ေလာကႀကီးသည္ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ေပၚလာသည္ဟူေသာ မာနမ်ဳိးေမြးျမဴေလသည္။ သူသည္ ကဗ်ာလည္း တတ္သည္။ ပန္းပဲ၊ ပန္းပု၊ ပန္းထိမ္၊ ပန္းတဥ္း စသည့္ အႏုပညာမ်ား၌လည္ ၀င္ဆံ့တီးေခါက္မိသည္။ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရးမွစ၍ ေလးနက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားတြင္လည္း ဗဟုသုတရွိေပသည္။
ပညာစုံသည္ႏွင့္အမွ် အလွဂုဏ္တက္သည္။ အလွဂုဏ္တက္သည္ႏွင့္အမွ် မာယာၾကြယ္သည္။ အဆုံးအစမရွိေသာ တန္ခိုးအာဏာရရွိမႈကို အထူးလိုလားလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူသည္ ထိုေန႔ညေနက စစ္ဘုရင္ႀကီးေရွ႕သို႔ ထူးျခားဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ၀င္၍ျမွဴဆြယ္ေလသည္။
ဆီဇာသည္ ထိုညတြင္ပင္လွ်င္ ကလီယိုပက္ထရာ၏ အခ်စ္သုံ႔ပန္း အျဖစ္သို႔ေရာက္ရရွာသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆီဇာသည္ အသက္ငါးဆယ္သုံးႏွစ္ ခန္႔ရွိၿပီး ဇရာပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ အလွဘုရင္မႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ ငယ္မူျပန္ကာ စိတ္အားသန္ေသာ ခ်စ္သူတစ္ဦးျဖစ္သြား ေလေတာ့သည္။
စစ္ဘုရင္ႀကီးဆီဇာသည္ အခ်စ္သုံ႔ပန္းျဖစ္သြားသည့္အခါ အီဂ်စ္ျပည္တြင္းေရးကို ရွင္းလင္းသည့္အေနႏွင့္ လက္ရွိဘုရင္ေတာ္လမိကို နန္းခ်ကာ ကလီယိုပက္ထရာကို နန္းတင္လိုက္ေလသည္။
ကလီယိုပထရာသည္ သူ႕ေမာင္ေတာ္ ေတာ္လမိအား ကြပ္မ်က္ေစ၍ ေအာင္ပြဲခံသည့္အေနျဖင့္ မဂၤလာေဖာင္ေတာ္စီးကာ ႏိုင္းျမစ္ရိုးတေလ်ာက္ ေအးခ်မ္းစြာ စည္းစိမ္ခံစားၾကေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ကလီယိုပက္ထရာသည္ ဆီဇာအား သံေယာဇဥ္ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္သည့္အေနႏွင့္ သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္ေပးလိုက္သည္။
ထိုသို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ၾကည္ႏူးေနခ်ိန္၀ယ္ ေရာမၿမိဳ႕၌ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဆီဇာ အာဏာရွင္ျဖစ္မည္ကို မလိုလားသူမ်ားသည္ ဆီဇာအား လုပ္ႀကံရန္ စည္းရုံးေနၾကသည္။ ဆီဇာ၏ မိတ္ေဆြရင္းႏွင့္ လူယုံမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ကလီယိုပက္ထရာ၏ မာယာပိုက္ကြန္အတြင္း သက္ဆင္းေနေသာ ဆီဇာကို မေက်နပ္ၾကေခ်။
ေနာက္ဆုံး၌ ဆီဇာသည္ မလႊဲသာသည့္အေလ်ာက္ ကလီယိုပက္ထရာအား ခြဲခြါၿပီး ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ ေရာက္ၿပီး မၾကာမီအတြင္း၌ပင္ ဆီဇာသည္ ကလီယို၏သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ မေနႏိုင္ေတာ့ပဲ အီဂ်စ္ဘုရင္မအား ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္စံေနပါရန္ ဖိတ္ၾကားလႊာ ပို႔လိုက္ေလသည္။ ကလီယို ေရာက္လာေသာ္ တိုင္းဘာျမစ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ နန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ စံေနေစသည္။ သူသည္ ကလီယိုအား ေရာမထုံးတမ္းအတိုင္း ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳ၍ ဘိတ္သိတ္ပြဲဆင္ယင္ က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳ၏။ သူ႕အဖို႔ ဧကရာဇ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္က တင္ေျမွာက္ရန္သာ လိုေတာ့သျဖင့္ ကလီယိုမွာ ၾကာရွည္စြာ အနိမ့္စံရေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဆီဇာက ႏွစ္သိမ့္ေစေလသည္။
ဆီဇာအား ဧကရာဇ္တစ္ဆူအျဖစ္ ခံယူရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနသူ ကလီယိုမွာ ဆီဇာ ဧကရာဇ္ျဖစ္လာလွ်င္ သူသည္ ဧကရီမိဖုရားႀကီးျဖစ္မည္။ ေနာင္မၾကာမွီပင္လွ်င္ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဧကရီဘုရင္မႀကီးျဖစ္ႏိုင္မည္ဟူေသာ အေတြးတို႔ျဖင့္ ပီတိျဖစ္ေနေလသည္။
သက္က်ားအိုဆီဇာမွာ ကလီယို၏ ေစခိုင္းရာသို႔ မေသြမဖယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရွာသည္။ သူႏွင့္ ကလီယိုတို႔အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ေစၿပီး ဘုရားတစ္ဆူအသြင္ ကိုးကြယ္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။
ထိုသို႔ မဖြယ္မရာျဖစ္ေနေသာ သက္က်ားအိုအာဏာရွင္ႏွင့္ အလွဘုရင္မကလီယိုတို႔အား ေရာမပညာရွိမ်ားႏွင့္ အထက္ပိုင္း စစ္သူႀကီးမ်ားက အထူးပင္ မုန္းတီး စစ္ဆုပ္ၾကကုန္၏။ ထိုသို႔ မုန္းတီးျခင္းက ဆီဇာအား ပ်က္စီးရာလမ္းသို႔ အေဆာတလ်င္ ပို႔ေဆာင္လွ်က္ရွိေပသည္။
ဆီဇာ၏ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လူထုမွာ အထင္မွားကာ သူ႕အား ဧကရာဇ္အျဖစ္ သရဖူေဆာင္း၍ ဘိတ္သိက္ခံယူေစခြင့္ ျပဳသည့္ အေျခသို႔ဆိုက္ေရာက္သြားေပေတာ့သည္။ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးက်င္းပရာ၀ယ္ ဧကရာဇ္မင္းအျဖစ္ ဘိတ္သိက္သြန္းေလာင္းရန္ စီစဥ္ထားၾကေလသည္။
ကလီယိုသည္ ဆီဇာ ဧကရာဇ္ျဖစ္မည့္အေရးကို ေတြးကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္စိတ္တက္ၾကြေနသည္။ ထိုရက္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ ၾကြျမန္းသြားေသာ ဆီဇာထံမွ သတင္းေကာင္းကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလသည္။ ညေနေစာင္းတြင္ သူေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ သတင္းအစား အာဏာရွင္ဆီဇာအား ဧကရာဇ္သရဖူ အစား နွစ္ဆယ့္သုံးခ်က္ေသာဓားဒဏ္ရာတို႔ျဖင့္ တမလြန္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ဆိုေသာ သတင္းသာေရာက္ရွိလာသည္။
အႀကံပ်က္၍ အေျခမလွေသာ ကလီယိုသည္ ကပ်ာကယာႏွင့္ပင္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ၾကြျမန္းရရွာေတာ့သည္။

အႀကံပ်က္ေသာ္လည္း လက္မေလွ်ာ့ေသာ ကလီယိုသည္ ဆီဇာကြယ္လြန္သည္ႏွင့္ ေနာက္တက္လာေသာဗိုလ္ျဖစ္သည့္ မာခ္အန္ေထာ္နီ အား ဖမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျပန္ေတာ့သည္။ အန္ေထာနီမွာ ဆီဇာကဲ့သို႔ မဟုတ္ပဲ ငယ္ရြယ္သန္မာသူျဖစ္သည္။ ဧကရီမိဖုရားျဖစ္၍ ဘိသိက္အသြန္းခံရပါမူ မည္သူႏွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ အသြန္းခံရသည္ျဖစ္ေစ ေက်နပ္ဖြယ္သာျဖစ္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ရွိသူ ကလီယိုသည္ အန္ေထာ္နီကို အခ်စ္သုံ႔ပန္းျဖစ္ေစျပန္ေတာ့သည္။
အန္ေထာ္နီသည္ ဆီဇာ၏တူေတာ္ ေအာက္ေတဗ် ႏွင့္ လက္ပိဒတို႔ႏွင့္တြဲဖက္၍ ေရာမတိုင္းႏိုင္ငံကို အာဏာရွင္သုံးဦးအျဖစ္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။ ဆီဇာအား လုပ္ႀကံၿပီးေနာက္ ေရာမတိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေလရာ လုပ္ႀကံသူမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး အေရးနိမ့္၍ ဤသုံးဦးမွာ အာဏာရၾကေလေတာ့သည္။
အန္ေထာနီသည္ ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေရွ႕တိုင္းလက္နက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရသည္။ ထိုသို႔ နိုင္ငံလွည့္ခိုက္ ကလီယို၏ ၿမံွဳးအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ေလေတာ့သည္။ အန္ေထာ္နီသည္ အာဏာပိုင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အီဂ်စ္ျပည္သို႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ ဘုရင္မ ကလီယိုအား ဆင့္ေခၚလိုက္ေလသည္။ ကလီယိုက "ေတြ႕ခ်င္လွ်င္၊ ကၽြန္မထံသို႔ ၾကြခဲ့ပါ " ဟုဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။ အန္ေထာ္နီလည္း ဘုရင္မ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို လက္ခံ၍ နန္းေတာ္သို႕သြားေလရာ ခ်က္ခ်င္းပင္ နတ္ဘုံနတ္နန္းသို႔ ေရာက္သြာသည္ဟု ထင္ေယာင္မိေတာ့သည္။ သာယာၿငိမ့္ေညာင္းေသာ ေတးသံမ်ားၾကားတြင္ သိမ္ေမြ႕စြာ သြားလာ၍ အသုံးေတာ္ခံေနသည့္ နတ္မိမယ္ကေလးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရေသာ စစ္သားလူၾကမ္းႀကီးသည္ ကလီယိုအား အာဏာသံျပင္းျပင္းႏွင့္ လက္ေအာက္ခံဘုရင္ကို ႀကိမ္းေမာင္းမည့္ ေလသံမ်ားေပ်ာက္ကာ ကလီယို၏ ရင္ခြင္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းရရွာေလေတာ့သည္။
အန္ေထာ္နီအားေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ သုံးဦးစပ္ အာဏာပိုင္မႈကို မလိုလားပဲ အန္ေထာ္နီက က်န္အာဏာပိုင္ႏွစ္ဦးကို တြန္းထုတ္သုတ္သင္ရန္ တိုက္တြန္းေတာ့သည္။ က်န္ႏွစ္ဦးအနက္ လက္ပိဒမွာ မမႈေလာက္ေသာ္လည္း ဆီဇာ၏တူေတာ္သူ ေအာက္ေတဗ် မွာ အေတာ္အေရးႀကီးသူ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ စီစဥ္ေနစဥ္တြင္ ေအာက္ေတဗ်က အန္ေထာ္နီသည္ အီဂ်စ္မာယာသည္အား ေရာမျပည္ႀကီးကိုေရာင္းစားေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေရာမလႊတ္ေတာ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ အန္ေထာ္နီအားတိုက္ရန္ ေရတပ္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်ီတက္ေလေတာ့သည္။
အန္ေထာနီသည္ ေအာက္ေတဗ်ကို အထင္ေသးသည့္အေလွ်ာက္ ပဏာမ ေအာင္ပြဲပင္ခံကာ အီဂ်စ္ေရတပ္ႏွင့္ ခံတိုက္ရန္ေစာင့္ေနသည္။ တကယ္တန္းတိုက္ၾကေသာအခါ အီဂ်စ္ေရတပ္ရႈံးနိမ့္ကာ အန္ေထာ္နီကိုယ္တိုင္ သုံ႕ပန္းျဖစ္ရရွာေလသည္။
အန္ေထာနီ၏ကံဇာတာကုန္ခမ္းေသာ္လည္း မိမိ၏ကံဇာတာမကုန္ႏိုင္ေသးဟု အထင္ႀကီးရွာေသာ ကလီယိုသည္ ေအာက္ေတဗ်အား ခ်စ္သုံ႔ပန္း အျဖစ္ဖမ္းယူရန္ အစဥ္အလာအတိုင္း ႀကိဳးစားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေတဗ်သည္ သူ၏ကာမပိုက္ကြန္အတြင္း မက်ေရာက္ေတာ့ေပ။ သူ႕အား ေရာမၿမိဳ႕သို႔ ေခၚသြားရန္ကား သေဘာတူ၏။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မတစ္ပါးအေနႏွင့္ မဟုတ္ပဲ ေက်းကၽြန္သုံ႕ပန္းအျဖစ္သာ ေခၚသြားေတာ့သည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ ကလီယိုသည္ ေအာက္ေတဗ်ကဲ့သို႔ ေျမြေဟာက္ႏွင့္တူသူ၏ လက္တြင္းသို႔ က်ေရာက္ရမည့္အစား သူကိုယ့္သူ ေျမႊေဟာက္ အေပါက္သတ္ခံကာ အဆုံးစီရင္လုိက္ေလသည္။
 ေျမြေဟာက္ႏွင့္တူေသာ အလွဘုရင္မသည္ ေျမြေဟာက္ႏွင့္ပင္ ဘ၀အဆုံးသတ္သြားရသည္။

တက္တိုး၏ ကမာၻ႕ဆိုးေပႀကီးမ်ား မွ တင္ျပပါသည္။

1 Comments:

At November 27, 2010 at 6:03 AM , Blogger Unknown said...

ေက်းေက်းပါ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home