Sunday, May 29, 2011

ပ႒ာန္းဘာသာျပန္ (၁)

ပ႒ာန္း(၂၄)ပစၥည္း နိေဒၵသကို ညစဥ္ပူေဇာ္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ရွိပီ။ ပ်က္တဲ့ရက္လည္းပ်က္တာေပါ့ေလ။ ပူေဇာ္ယင္းနဲ႔ အဓိပၸါယ္ကိုသိခ်င္လာတယ္။ စာအုပ္ေတြရွာဖတ္ေတာ့လည္း ကိုယ္သိခ်င္သလိုမဟုတ္ပဲ အက်ယ္ ခ်ဲ႕ရွင္းတာေတြပဲေတြ႕ရတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနတဲ့ေဒသကို ဆရာႀကီးေဒါက္တာမင္းတင္မြန္(မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ) ေရာက္လာၿပီး အဘိဓမၼာ(၁၄)ရက္သင္တန္းပို႔ခ်ပါတယ္။ အခန္း(၈)ပစၥည္းပိုင္းကို သင္တဲ့အခါ ပ႒ာန္းကိုသင္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ကိုယ္သိခ်င္တဲ့အရာေတြကို အားလုံးနီးပါးသိခြင့္ရပါေတာ့တယ္။ သိတဲ့အတြက္ ပ႒ာန္းပူေဇာ္ရာမွာ ပိုၿပီး၀မ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္လိုပဲ သိခ်င္တဲ့သူမ်ား ရၾကပါေစခ်င္းငွာ ဆရာႀကီးအကူအညီနဲ႔ ပစၥယနိေဒၵသကို လိုရင္းတိုရွင္း အက်ဥ္းဘာသာျပန္ပါတယ္။ အမွားအယြင္းမ်ားရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။ Online မွ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိမ်ား အမွားမ်ားေတြ႕က Comment မွာေထာက္ျပၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေထာက္ျပတဲ့ အမွားေတြကို အၿမဲ Update လုပ္ေပးပါ့မယ္။

ပစၥယုေဒၵသ(၂၄ပစၥည္းအက်ဥ္း)

ေဟတုပစၥေယာ ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ
အဓိပတိပစၥေယာ ၊ အနႏၱရပစၥေယာ
သမနႏၱရပစၥေယာ ၊ သဟဇာတပစၥေယာ
အညမညပစၥေယာ ၊ နိႆယပစၥေယာ
ဥပနိႆယပစၥေယာ ၊ ပုေရဇာတပစၥေယာ
ပစၦာဇာတပစၥေယာ ၊ အာေသ၀နပစၥေယာ
ကမၼပစၥေယာ ၊ ၀ိပါကပစၥေယာ
အာဟာရပစၥေယာ ၊ ဣၿႏၵိယပစၥေယာ
စ်ာနပစၥေယာ ၊ မဂၢပစၥေယာ
သမၸယုတၱပစၥေယာ ၊ ၀ိပယုတၱပစၥေယာ
အတၳိပစၥေယာ ၊ နတၳိပစၥေယာ
၀ိဂတပစၥေယာ ၊ အ၀ိဂတပစၥေယာတိ။
ပစၥယုေဒၵေသာနိ႒ိေတာ။


ပစၥယနိေဒၵသ(၂၄ပစၥည္းအက်ယ္)
၁။     ေဟတုပစၥေယာတိ     -      ဟိတ္(၆)ပါးအျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳပုံ
(ေလာဘဟိတ္၊ေဒါသဟိတ္၊ ေမာဟဟိတ္၊ အေလာဘဟိတ္၊ အေဒါသဟိတ္၊ အေဒါသဟိတ္)
    ေဟတူ ဟိတ္(၆)ပါးသည္၊ ေဟတုသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ ၄င္းဟိတ္တို႔ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ (စိတ္ေစတသိက္)တရားတို႔ကို၄င္း၊ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ထို(စိတ္ေစတသိက္)တရားတို႔ျဖစ္ေစေသာ ႐ုပ္တရား(စိတၱဇ႐ုပ္)ကို၄င္း ေဟတုပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေဟတုပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

၂။     အာရမၼဏပစၥေယာတိ    -      ဆြဲတြယ္ေထာက္တည္ရန္အလို႔ငွာ အာ႐ုံမ်ားေက်းဇူးျပဳပုံ
    ႐ူပါယတနံ  အဆင္းသည္၊ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ ျမင္သိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို         အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    သဒၵါယတနံ အသံသည္၊ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ ၾကားသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဂႏၶာယတနံ အနံ႔သည္၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ရသာယတနံ အရသာသည္၊ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေဖာ႒ဗၺာယတနံ အေတြ႕အထိသည္၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ႐ူပါယတနံ အဆင္း၊ သဒၵါယတနံ အသံ၊ ဂႏၶာယတနံ အနံ႔၊ ရသာယတနံ အရသာ၊ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ အေတြ႕အထိတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓါတ္(၃)ပါးႏွင့္ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ (၃)ပါးႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ၊ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    သေဗၺဓမၼာ အလုံးစုံေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္ (၇၆)ပါးႏွင့္ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာ၀ိညာဏ္(၇၆)ပါးႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ၊ အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
     ယံ ယံ ဓမၼံ အာရဗၻ  အၾကင္ အၾကင္ တရားတို႔ကို ဆြဲတြယ္၍၊ ေယေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ  စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ထိုထိုစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ေတ ေတ ဓမၼာ  ေရွ႕ ေရွ႕ တရားတို႔က ၊ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ ေနာက္ ေနာက္ တရားတို႔ကို အာရမၼဏပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
မေနာဓါတ္(၃)ပါး = ပဥၥဒြါရ၀ဇၨန္းစိတ္ႏွင့္ သမၸဋိစၦိဳန္းေဒြ

၃။    အဓိပတိပစၥေယာတိ    -     အႀကီးအကဲအျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳပုံ
    ဆႏၵာဓိပတိ ဆႏၵဟူေသာအႀကီးအကဲတရားသည္၊ ဆႏၵသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ  ဆႏၵႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း ယွဥ္ျဖစ္ၾကေသာစိ တ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၄င္း၊ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ  ထိုစိတ္ေစတသိက္တို႔ျဖစ္ေစသာ စိတၱဇ႐ုပ္ကို၄င္း၊ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အဓိပတိပစၥယ သတၱိျဖင့္  ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ၀ီရိယာဓိပတိ ၀ီရိယဟူေသာအႀကီးအကဲတရားသည္၊ ၀ီရိယသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ ၀ီရိယႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္းယွဥ္ျဖစ္ၾကေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၄င္း၊ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ထိုစိတ္ေစတသိက္တို႔ကျဖစ္ေစေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ကို၄င္း၊ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အဓိပတိပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စိတၱာဓိပတိ စိတ္ဟူေသာအႀကီးအကဲတရားသည္၊ စိတၱသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ စိတ္ႏွင့္တစ္ေပါင္းတည္း ယွဥ္ျဖစ္ၾကေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၄င္း၊ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ထိုစိတ္ေစတသိက္ တို႔ျဖစ္ေစေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ကို၄င္း၊ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ၀ီမံသာဓိပတိ ပညာဟူေသာအႀကီးအကဲတရားသည္၊ ၀ီမံသသမၸယုတၱကာနံ ဓမၼာနံ ပညာႏွင့္ တစ္ေပါင္းတည္း ယွဥ္ျဖစ္ၾကေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၄င္း၊ တံသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ ထိုစိတ္ေစတသိက္ တို႔ျဖစ္ေစေသာ စိတၱဇ႐ုပ္ကို၄င္း၊ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အဓိပတိပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ယံ ယံ ဓမၼံ ဂ႐ုံ ကတြာ အၾကင္ အၾကင္ တရားတို႔ကို အေလးအျမတ္ျပဳ၍ ၊ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ ထိုထိုစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ေတ ေတ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ တရားတို႔က ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာတရားတို႔ကို ၊ အဓိပတိပစၥေယန ပစၥေယာ။ အဓိပတိပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။

၄။    အနႏၲရပစၥေယာတိ    -     အျခားမရွိေက်းဇူးျပဳပုံ
    စကၡဳ၀ိညာဏဓာတု ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓါတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေသာတ၀ိညာဏဓာတု ၾကားသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊  မေနာဓာတုယာ မေနာဓါတ္ (သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဃာန၀ိညာဏဓာတု နံသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတု စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ကာယ၀ိညာဏဓာတု ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ  ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ  အနႏၲရာ အၾကင္ အၾကင္ တရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿပီးအျခားမရွိပဲ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ထို ထို စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ေတ ေတ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕တရားတို႔သည္၊ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ တရားတို႔ကို အနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။

၅။    သမနႏၲရပစၥေယာတိ    - ေကာင္းစြာအျခားမရွိေက်းဇူးျပဳပုံ
    စကၡဳ၀ိညာဏဓာတု ျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယနပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ေသာတ၀ိညာဏဓာတု ၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊  မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္ (သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ဃာန၀ိညာဏဓာတု နံသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို ၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ဇိ၀ွါ၀ိညာဏဓာတု စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ကာယ၀ိညာဏဓာတု ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ တရားတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓာတ္(သမၸဋိစၦဳိန္း)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ စိတ္ေစတသိက္တို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယ သတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မေနာဓာတု မေနာဓါတ္(သံမၸဋိစၦဳိင္း)ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာစ ဓမၼာ ထိုမေနာဓါတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တို႔သည္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာ၀ိညာဏဓါတ္(သႏၲီရဏ)ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထို(သႏၲီရဏ)ႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။   
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ  ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေယသံ ေယသံ ဓမၼာနံ  သမနႏၲရာ အၾကင္ အၾကင္ တရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿပီးကောင္းစြာအျခားမရွိပဲ ေယ ေယ ဓမၼာ ဥပၸဇၨႏၲိ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ၊ ထို ထို စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၾကသည္။ ေတ ေတ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕တရားတို႔သည္၊ ေတသံ ေတသံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ တရားတို႔ကို သမနႏၲရပစၥေယန ပစၥေယာ။ သမနႏၲရပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။

၆။    သဟဇာတပစၥေယာတိ    -     အတူတကြျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳပုံ
    စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ ႐ုပ္မဟုတ္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္၊ အညမညံ အျပန္အလွန္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စတၱာေရာ မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္ေလးပါး(ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ေတေဇာ၊၀ါေယာ) တို႔သည္ ၊ အညမညံ အျပန္အလွန္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ ပဋိသေႏၶအခါ၌ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္တို႔သည္၊ အညမညံ အျပန္အလွန္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ စိတ္ကျဖစ္ေစေသာ႐ုပ္(စိတၱဇ႐ုပ္)တို႔ကို၊ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္၊ ဥပါဒါ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ုပ္တို႔ကို ၊ သဟဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ႐ူပိေနာ ဓမၼာ ႐ုပ္တရားသည္၊ အ႐ူပီနံ ဓမၼာနံ နာမ္တရားကို၊ ကိဥၥိကာေလ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌ ၊ သဟဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ၊ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ကိဥၥိကာေလ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌၊ န သဟဇာတ ပစၥေယနပစၥေယာ။ သဟဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳမျပဳပါ။

၇။    အညမညပစၥေယာတိ    -     အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳပုံ
    စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ ႐ုပ္မဟုတ္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ တစ္ခုကိုတစ္ခု၊ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စတၱာေရာ မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္ေလးပါး(ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ေတေဇာ၊၀ါေယာ) တို႔သည္ တစ္ခုကိုတစ္ခု၊ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ ပဋိသေႏၶအခါ၌ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္တို႔သည္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ အညမည ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အညမညပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ 

၈။ နိႆယပစၥေယာတိ    -     မွီရာအျဖစ္ေက်းဇူးျပဳပုံ
    စတၱာေရာ ခႏၶာ အ႐ူပိေနာ ႐ုပ္မဟုတ္ေသာ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္၊ အညမညံ အျပန္အလွန္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ။ နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စတၱာေရာ မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္ေလးပါး(ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ေတေဇာ၊၀ါေယာ) တို႔သည္ ၊ အညမညံ အျပန္အလွန္ တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ။ နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ၾသကၠႏၲိကၡေဏ နာမ႐ူပံ ပဋိသေႏၶအခါ၌ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္တို႔သည္၊ အညမညံ အျပန္အလွန္တစ္ခုကိုတစ္ခု ၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ။ နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ စိတ္ကျဖစ္ေစေသာ ႐ုပ္(စိတၱဇ႐ုပ္)တို႔ကို၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ။ နိႆယပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    မဟာဘူတာ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔သည္၊ ဥပါဒါ႐ူပါနံ ဥပါဒါ႐ုပ္ တို႔ကို ၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ။ နိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    စကၡာယတနံ  စကၡဳပသာဒသည္၊ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ ျမင္သိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ၊ နိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ၊ နိႆသပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေသာတာယတနံ ေသာတပသာဒသည္၊ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ ၾကားသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ တရားတို႔ကို နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ၊ နိႆသပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဃာနာယတနံ ဃာနပသာဒသည္၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ နိႆယပစၥေယနပစၥေယာ၊ နိႆသပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါပသာဒသည္၊ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ၊ နိႆသပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ကာယာယတနံ ကာယပသာဒသည္၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ နိႆယ ပစၥေယနပစၥေယာ၊ နိႆသပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ယံ ႐ူပံ နိႆာယ အၾကင္ ႐ုပ္(ဟဒယ၀တၳဳ)ကို အမွီျပဳ၍ ၊ မေနာဓာတု စ မေနာဓါတ္(၃)ပါးႏွင့္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုစ ၀တၱႏၲိ မေနာဓါတ္(၇၆)ပါးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တံ ႐ူပံ ထို(ဟဒယ၀တၳဳ)႐ုပ္သည္၊ မေနာဓာတုယာစ မေနာဓါတ္(၃)ပါး၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာစ မေနာဓါတ္(၇၆)ပါးႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ နိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ နိႆသပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

၉။    ဥပနိႆယပစၥေယာတိ    -     အားႀကီးေသာမွီရာအျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳပုံ
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔ကို၊ ေကသဥၥိ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ ေကသဥၥိ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အဗ်ာကတာ ဓမၼာ  ေရွ႕ေရွ႕ ျဖစ္ေသာအဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ တရားတို႔ကို၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဥတုေဘာဇနမၸိ ရာသီဥတုႏွင့္စားဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔သည္၊  ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုဂၢေလာပိ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊ မိဘ၊ဆရာ ပုဂၢိဳလ္သူျမတ္တို႕သည္ ၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေသနာသနမၸိ  အေဆာက္အဦ၊ အရိပ္၊ ေနစရာ တို႔သည္ ၊ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။

၁၀။    ပုေရဇာတပစၥေယာတိ    -     ေရွ႕ျဖစ္၍ ေနာက္ျဖစ္ေသာတရားကို ေက်းဇူးျပဳပုံ
    စကၡာယတနံ စကၡဳပသာဒ(မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္)သည္ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ ျမင္သိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ တရားတို႔ကို ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေသာတယတနံ ေသာတပသာဒ(နားအၾကည္႐ုပ္)သည္၊ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ ၾကားသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ တရားတို႔ကို ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဃာနာယတနံ ဃာနပသာဒ(ႏွာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္)သည္၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါပသာဒ(လွ်ာအၾကည္႐ုပ္)သည္၊ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ကာယာယတနံ ကာယပသာဒ(ကိုယ္အၾကည္႐ုပ္)သည္၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ႐ူပါယတနံ  အဆင္းသည္၊ စကၡဳ၀ိညာဏဓာတုယာ ျမင္သိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုျမင္သိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    သဒၵါယတနံ အသံသည္၊ ေသာတ၀ိညာဏဓာတုယာ ၾကားသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုၾကားသိစိတ္ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ဂႏၶာယတနံ အနံ႔သည္၊ ဃာန၀ိညာဏဓာတုယာ နံသိစိတ္ႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုနံသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ရသာယတနံ အရသာသည္၊ ဇိ၀ွာ၀ိညာဏဓာတုယာ စားသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုစားသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ေဖာ႒ဗၺာယတနံ အေတြ႕အထိသည္၊ ကာယ၀ိညာဏဓာတုယာ ထိသိစိတ္ႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုထိသိစိတ္ႏွင့္ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ႐ူပါယတနံ အဆင္း၊ သဒၵါယတနံ အသံ၊ ဂႏၶာယတနံ အနံ႔၊ ရသာယတနံ အရသာ၊ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ အေတြ႕အထိတို႔သည္၊ မေနာဓာတုယာ မေနာဓါတ္(၃)ပါးႏွင့္ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ထိုမေနာဓါတ္ (၃)ပါးႏွင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ယံ ႐ူပံ နိႆာယ အၾကင္ ႐ုပ္(ဟဒယ၀တၳဳ)ကို အမွီျပဳ၍ ၊ မေနာဓာတု စ မေနာဓါတ္(၃)ပါးႏွင့္၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတု စ ၀တၱႏၲိ မေနာဓါတ္(၇၆)ပါးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ တံ ႐ူပံ ထို(ဟဒယ၀တၳဳ)႐ုပ္သည္၊ မေနာဓာတုယာစ မေနာဓါတ္(၃)ပါး ၊ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာစ မေနာဓါတ္(၇၆)ပါးႏွင့္၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ မေနာ၀ိညာဏဓာတုယာ မေနာဓါတ္(၇၆)ပါးႏွင့္ ၊ တံသမၸယုတၱကာနဥၥ ဓမၼာနံ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ယွဥ္ဖက္စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ၊ ကိဥၥိကာေလ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌၊ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။ ကိဥၥိကာေလ အခ်ဳိ႕ေသာအခါ၌၊ န ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ၊ ပုေရဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးမျပဳပါ။

၁၁။    ပစၦာဇာတပစၥေယာတိ    -    ေနာက္မွျဖစ္၍ ေရွ႕ျဖစ္ေသာတရားကိုေက်းဇူးျပဳပုံ
    ပစၦာဇာတာ ေနာက္မွျဖစ္ေသာ ၊ စိတၱေစတသိကာ ဓမၼာ စိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္၊ ပုေရဇာတႆ ေရွ႕၌ျဖစ္ၾကေသာ၊ ဣမႆ ကာယႆ ဤ႐ုပ္၀တၳဳအစုကို ပစၦာဇာတ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပစၦာဇာတပစၥယသတၱိျဖင့္ေက်းဇူးျပဳ၏။

၁၂။    အာေသ၀နပစၥေယာတိ    - အထုံအဟုန္အျဖစ္ျဖင့္ေက်းဇူးျပဳပုံ
    ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို၊ အာေသ၀န ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာေသ၀နပစၥယ သတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ အကုသလာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို၊ အာေသ၀န ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာေသ၀နပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။
    ပုရိမာ ပုရိမာ ႀကိယာဗ်ာကတာ ဓမၼာ ေရွ႕ေရွ႕ျဖစ္ေသာ ႀကိယာ အဗ်ာကတတရားတို႔သည္၊ ပစၦိမာနံ ပစၦိမာနံ ႀကိယာဗ်ာကတာနံ ဓမၼာနံ ေနာက္ေနာက္ျဖစ္ေသာ ႀကိယာ အဗ်ာကတတရားတို႔ကို၊ အာေသ၀န ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာေသ၀နပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၏။

5 Comments:

At May 29, 2011 at 3:37 AM , Anonymous Anonymous said...

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ

 
At May 29, 2011 at 2:14 PM , Blogger curious-egg said...

Thanks you so much. That's help me to know the definition of Pa-Htan. Really appreciate it.

 
At May 29, 2011 at 7:31 PM , Anonymous Anonymous said...

Thank you very much... I am also looking for the actual meaning of Pa Htan for so long already. Thanks for sharing and appreciate it.

 
At June 9, 2011 at 2:09 PM , Blogger Crystal said...

Thanks a lot...

 
At November 14, 2013 at 7:39 AM , Anonymous Anonymous said...

ေက်းဇူးပါ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home