Sunday, September 20, 2009

ေစတနာတိုင္းသည္.......လူတိုင္းနဲ႕မထိုက္တန္

ေစတနာသည္.....လူတိုင္းနဲ႕ မထိုက္တန္ ဆိုၿပီးေတာ့ လူေတြေျပာေလ့ ေျပာထရွိပါတယ္...။ ေဆာင္ပုဒ္ေတြ ေရး ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ ရုံးစားပြဲတို႕ ၊ ဆိုင္တို႕ဒါမွမဟုတ္....အမ်ားနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ကပ္ထားေလ့ရွိၾကပါတယ္....။ ဘာလို႔ ဒီလိုကပ္ထား တာလဲလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့...။ သူတို႕က ၿငီးေျပာေလး...ေျပာျပၾကတယ္။ လူေတြဗ်ာ....ေစတနာနဲ႔ မတန္ဘူးတဲ့ တခ်ိဳ႕က၊ လူတိုင္းကို ေစတနာထားလို႔ မရဘူးဗ်ာတဲ့ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကပါတယ္..။ အဲဒီလိုေျပာၾကေတာ့.......ေမးတဲ့သူတခ်ိဳ႕က ျပန္ေျပာၾကျပန္တယ္..။ လူတိုင္းနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ေစတနာထားလိုက္ေပါ့ဗ်ာ...တဲ့။
ေစတနာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးေလးေပၚမွာ တင္ပဲ အျမင္ေတြ မတူဘူးျဖစ္ေနၾကတယ္..။ ဒါနဲ႔ ေစတနာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးေလးကို ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္လာၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္..။
- ေစတနာဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလဲ...................?
- ေစတနာဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖစ္တာလဲ.........?
- ေစတနာ ဆိုတာ ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚလဲ........?
- ေစတနာ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ...................?

အဲဒီလို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါတယ္....။
ေစတနာ ဆိုတာ ပါဠိစကားပါ..။ ျမန္မာလို သိျခင္း၊ ေစ့ေဆာ္ျခင္း၊ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ေစတနာ လို႔ အဘိဓာန္မွာဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ စိတ္တခုခုကို ျဖစ္ေပၚေရရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးတဲ့ ေစတသိက္တစ္မ်ဳိး ပါပဲ။ အာရုံေပၚသို႔ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္တရားတို႔ကို ေရာက္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ႏိႈးေဆာ္ေပးျခင္းသေဘာ လို႔လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။ ေကာင္းမႈ ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ေစ အထေျမာက္ေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးတဲ့ အရာကို ေစတနာလို႔ ဆိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိတာက ေပးခ်င္၊ ကမ္းခ်င္၊ လွဴခ်င္တန္းခ်င္၊ ကူညီခ်င္တာမွ ေစတနာလို႔ ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလြဲႀကီးလြဲေနပါသည္။ သူ႕ မူရင္း အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေကာင္းတာပဲလုပ္လုပ္၊ ဆိုးတာပဲျပဳျပဳ အထေျမာက္ေအာင္ႏႈိးေဆာ္ ေပးတာကို ေစတနာလို႔ ေခၚပါသည္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေမြးေန႔မွာ....သူေပ်ာ္သြားေအာင္ သူေျပာေျပာေနတဲ့ ပစၥည္းေလးတစ္ခု အမွတ္တရ ၀ယ္ေပးခ်င္ေနတာ ေစတနာပါ။ အဲလို၀ယ္ေပးဖို႔ ေငြေၾကး မျပည့္စုံလို႔ ေငြကို ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ရွာမယ္။ လိမ္ခ်င္လိမ္ရပါေစ၊ ခိုးခ်င္ခိုးရပါေစ၊ သူေပ်ာ္သြားေအာင္ အဲဒီပစၥည္းေလးကိုယ ၀ယ္ကို ၀ယ္ေပးမယ္ၿပီး စိတ္ဆုံးျဖတ္ထားရင္ သူ႕မွာ ေစတနာ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနပါပီ။ ခ်စ္သူေပ်ာ္ေစခ်င္တဲ့ ေပးခ်င္တဲ့ ေမတၱာဦးစီးတဲ့ ကုသိုလ္ ေစတနာရယ္၊ ခိုးဖြက္လိမ္ေကာက္ခ်င္တဲ့ ေလာဘဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ္ေစတနာရယ္ ဆိုတဲ့ ႏွစ္မ်ဳိးပါ။ သူတစ္ပါးကိုေပးခ်င္တဲ့ ေပ်ာ္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ေစတနာ အထေျမာက္ဖို႕အတြက္ က်န္တဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသဦးစီးတဲ့ အကုသိုလ္ေစတနာေတြပါ တြဲလာပါတယ္။ ဒါဆို ေစတနာ အျဖဳနဲ႕ အမဲ ေရာသြားတဲ့သေဘာပါ ။ မေကာင္းပါဘူး၊ ေရာတဲ့အတြက္ ကိုယ္ျပန္ရတဲ့ အက်ဳိးေပးမွာလည္း အေကာင္းအဆုိးေရာတဲ့ အက်ဳိးေပးမ်ဳိးပဲ ျပန္ရပါမယ္။
ဒီေနရာမွာ ေစတနာျဖစ္ေပၚတဲ့အခ်ိန္ကေလးကို ေျပာျပပါမယ္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူရဲ ႔ ေမြးေန႕ဆိုတဲ့ အာရုံကို ကိုယ္စိတ္နဲ႕ တိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေတြးေတြ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့အေတြးေတြထဲမွာ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး အလိုအပ္ဆုံး အႀကိဳက္ဆုံး ဆိုတဲ့အရာကိုေပးခ်င္တဲ့ စိတ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီ စိတ္ဟာ ေစတနာပါပဲ။
ေမြးေန႔ ဆိုတဲ့အာရုံနဲ႕ ကိုယ္စိတ္နဲ႔ တိုက္တဲ့ေနရာဟာ.....ကိုယ္စိတ္ျဖစ္တဲ့ေနရာ.. ကိုယ္ႏွလုံးသားထဲမွာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေစတနာ ရဲ႕ျဖစ္ေပၚရာ ျမစ္ဖ်ားဟာ ႏွလုံးသားပါ။
ကိုယ္ခ်စ္သူဆိုတဲ့အာရုံ၊ ေမြးေန႕ဆိုတဲ့အာရုံ၊ ေငြေၾကးဆိုတဲ့အာရုံ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုတဲ့ အာရုံေတြနဲ႕ ကိုယ္စိတ္တို႔ဟာ ေစတနာကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းပါပဲ။ ေကာင္းတဲ့ေစတနာျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိုးတဲ့ေစတနာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပၚလာတဲ့အာရုံ ေတြနဲ႕ ကိုယ့္စိတ္အခံဓာတ္တို႔ ေတြ႕ဆုံျခင္းေၾကာင့္ ေပၚလာတာပါပဲ။
ေပးခ်င္တာ၊ လိုခ်င္တာ ။ လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္တာ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခ်င္တာ။ ခ်စ္တာ၊ မုန္းတာ။ တြယ္တာတာ၊ စြန္႔ပစ္တာ။ ၾကည္ျဖဴတာ၊ အျမင္ကပ္တာ။ အဲဒါေတြအားလုံး ေစတနာေတြပါ။ သူတစ္ပါးကို ျဖစ္ေစလိုတဲ့ စိတ္ေစတနာေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေစတနာတိုင္းသည္ လူတိုင္းနဲ႔ မတန္ လို႔ေျပာခ်င္တာပါ။

ေကာင္းေသာေစတနာမ်ားကိုသာ လူတိုင္းလူတိုင္းထားႏိုင္ၾကရင္ျဖင့္......

1 Comments:

At September 27, 2009 at 1:25 AM , Blogger ဝက္ဝံေလး said...

word verification ျဖဳတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္ ငါ ေျပာင္းရိုက္ေနရတယ္ မန္႔တင္လုိုုက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းမတက္ဘူး ငါ မစိတ္မရွည္ပါ အဲဒါ ေလး လုပ္ေပးပါ

ေစတနာသည္ လူတိုင္းနဲ႕ မတန္ မွန္ပါတယ္ နင္ေရးတာေလးေတြ ေကာင္းတယ္သိလား တကယ္ေျပာတာ

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home